Εργασία στη SkyRefund

  • Εάν κατέχεις πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στα οικονομικά, φιλολογίας, διοίκησης, πωλήσεων και μάρκετινγκ, πληροφορικής ή αναμένεται να αποκτήσεις εντός του τρέχοντος έτους
  • Εάν είσαι έτοιμος να ενταχθείς σε μια δυναμική ομάδα επαγγελματιών
  • Εάν κατέχεις αναλυτικές δεξιότητες, εισαι οργανωμένος, με άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και κίνητρο
  • Εάν κατέχετε αγγλικά και κάποια από τις γλώσσες, στις οποίες εμείς εργαζόμαστε

Γράψε μας στο [email protected] και στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα με συνοδευτική επιστολή.