Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες εργαζόμαστε πιο συχνά. Αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική, έχουμε υπερασπίσει τα δικαιώματα των επιβατών σε διαφορές με περισσότερες από 150 αεροπορικές εταιρείεςΜέρος των υποχρεώσεων των αεροπορικών εταιρειών είναι να εξυπηρετούν τους χρήστες τους δίκαια. Αυτό σημαίνει την ανάλυψη ευθύνης όταν οι πτήσεις τους έχουν καθυστερήσει ή ακυρωθεί εξ αιτίας της αεροπορικής εταιρείας, καθώς και στην καταβολή αποζημίωσης στους επιβάτες.

Οι αεροπορικές εταιρείες συχνά παραμελούν τις υποχρεώσεις τους και αρνούνται στην καταβολή αποζημίωσης. Η SkyRefund έχει μεγάλη εμπειρία στην προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών και στην παροχή βοήθειας στους επιβάτες να λάβουν την οφειλόμενη αποζημίωση.