Λειτουργούμε εξ΄ολοκλήρου επί της αρχής αμοιβής κατόπιν επίτευξης αποτελέσματος. Σε αυτή τη σχέση δεν πληρώνετε προκαταβολικά οποιαδήποτε τέλη και εμείς λαμβάνουμε αμοιβή μονο στη περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία καταβάλει την οφειλόμενη αποζημίωση. Την αμοιβή μας την παρακρατάμε από την καταβληθεί αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία και τη διαφορά την καταθέτουμε στον πελάτη. Κατωτέρω θα βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με την τιμολογιακή μας πολιτική. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε το Τμήμα IV "Αμοιβές για υπηρεσίες και πληρωμές» στους Γενικούς Όρους μας.

 

Κατ 'αποκοπή αμοιβή

Σε περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία καταβάλλει οικειοθελώς την οφειλόμενη αποζημίωση (χωρίς να στρεφόμαστε στο δικαστήριο) λαμβάνουμε αμοιβή του 35% (συμπ. ΦΠΑ) του ποσού που καταβλήθηκε από την αεροπορική εταιρεία, π.χ.:

Καταβληθεί αποζημίωση

250 Ευρώ

400 Ευρώ

600 Ευρώ

Η αμοιβή μας

87.5 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)

140 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)

210 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ)

 

Αμοιβή νομικής εκπροσώπησης

Σε περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία δεν καταβάλλει οικειοθελώς την οφειλόμενη αποζημίωση,  κατόπιν υποβολής καταγγελίας προς την αρμόδια αρχή και τη διαιτησία, θα μπορούσαμε να υποβάλουμε αξίωση έξ ονόματος του πελάτη δικαστικώς, γιά το οποίο σας ειδοποιουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Σε περίπτωση που κατόπιν άσκησης αγωγής, καταβληθεί η αποζημίωση, εμείς  λαμβάνουμε (σημπληρωματικά προς την κατ'αποκοπή αμοιβή) και αμοιβή για την δικονομική εκπροσώπηση μέγεθος 15% (συμπ. ΦΠΑ), από το ποσό το οποίο το Δικαστήριο είχε απονεμηθεί ή το ποσό του δικαστικού συμβιβασμού καθορισμένου ως αποτέλεσμα των διαδικαστικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους μας. Η αμοιβή μας για αυτό το δικαστικό στάδιο της διαφοράς αποτελεί ανταμοιβή για τις προσπάθειες και το χρόνο που δαπανάται σχετικά με την προετοιμασία όλων των εγγράφων για το δικαστήριο, τη συλλογή των σχετικών στοιχείων, την ανάθεση του έργου σε δικηγόρους της αντίστοιχης δικαιοδοσία και την εκπροσώπηση του πελάτη στο δικαστήριο.

Σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να αποκτήσουμε την απαιτούμενη αποζημίωση από το δικαστήριο, δεν οφειλόμαστε αμοιβή, ούτε τα έξοδα που δαπανήθηκαν στα πλαίσια των δικαστικών διαδικασιών.

 

Τρόπος πληρωμής

Αφού λάβουμε την αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία θα επικοινωνήσουμε με τον πελάτη για να μας στείλει το τραπεζικό του λογαριασμό, στον οποίο να καταβάλουμε την αποζημίωση κατόπιν παρακράτησης της οφειλόμενης αμοιβής μας. Όλα τα εμβάσματα πραγματοποιούνται σε Ευρώ.

Δουλεύουμε σκληρά για να διασφαλίσουμε στους πελάτες μας ανταγωνιστικά τέλη για τις τραπεζικές υπηρεσίες. Όλα τα έξοδα των τραπεζικών εμβασμάτων και μετατροπής συναλλάγματος είναι γιά λογαριασμό του πελάτη.

 

Τιμολογιακή πολιτική, v2, που δημοσιεύθηκε: 29.01.2021