Αξίζεινα καθυστερήσεις.

Μπορείς να λάβεις μέχρι € 600 αποζημίωση

Αποζημίωση σε περίπτωση ακυρωμένης πτήσης

Οι δυσχέρειες που προκαλούν οι ακυρωθείσες πτήσεις είναι αναπόφευκτες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261/04, θα μπορούσατε να δικαιούστε αποζημίωση αξίας μέχρι € 600 για την ακυρωμένη πτήση σας, καθώς και επιστροφή του κόστους των εισιτηρίων σας ή μιας εναλλακτικής πτήσης προς τον τελικό σας προορισμό.

Προκειμένου να λάβετε τη δέουσα αποζημίωση, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποια είναι τα επιβατικά δικαιώματά σας και πώς να τα προστατεύσετε.


Ακυρωμένη πτήση ή καθυστέρηση. Ποια είναι η διαφορά;

Οι ακυρωθείσες πτήσεις διαφέρουν από τις καθυστερήσεις. Επομένως, τα δικαιώματά σας και στις δύο περιπτώσεις είναι διαφορετικά. Μία πτήση θεωρείται καθυστερημένη όταν πετάει υπό τον ίδιο αριθμό αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για παράδειγμα, εάν πετάετε από το αεροδρόμιο Heathrow Λονδίνο προς το αεροδρόμιο της Σόφιας με την πτήση BA890 της British Airways, η οποία καθυστερεί περισσότερο από τρεις ώρες αλλά αναχωρεί υπό τον ίδιο αριθμό, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση για καθυστέρηση πτήσης.

Οι ακυρωμένες πτήσεις, από την άλλη πλευρά, δεν αναχωρούν την προγραμματισμένη ημερομηνία και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε εναλλακτικές πτήσεις υπό άλλους αριθμούς. Στην περίπτωση αυτή, η ίδια πτήση BA890 του παραδείγματος δεν θα είχε απογειωθεί και οι επιβάτες θα είχαν ταξιδέψει προς τη Σόφια με τη πτήση FR9967 της Ryanair ή με τη πτήση EZY8973 της easyJet.


Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν το δικαίωμά σας αποζημίωσης;

Για να δικαιούστε αποζημίωση για την ακυρωμένη πτήση σας, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261/04, είναι απαραίτητο η πτήση σας να έχει χειριστεί από αεροπορική εταιρεία που είναι νηολογημένη στο έδαφος της ΕΕ ή είχε αναχωρηθεί από αερολιμένα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα τμήματα του κανονισμού που αφορούν την ακύρωση της πτήσης εφαρμόζοναται επίσης στην Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Ισλανδία, το Κοσσυφοπέδιο, τη F.Y.R.O.M., τη Νορβηγία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Ελβετία.

Το δεύτερο σημαντικότερο κριτήριο που καθορίζει εάν δικαιούστε αποζημίωση είναι η προθεσμία κατά την οποία η αεροπορική εταιρεία σας έχει ειδοποιήσει για την ακύρωση της πτήσης.

Σε περίπτωση που αεροπορική εταιρεία σας ενημερώσει για την ακύρωση σε προθεσμία μεγαλύτερη των 14 ημερών πριν από την ημερομηνία της πτήσης, αυτή δεν υποχρεούται να σας καταβάλει αποζημίωση. Ωστόσο, ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να σας παράσχει κατάλληλη εναλλακτική πτήση προς τον τελικό προορισμό σας ή να αποκατάστήσει την αξία του εισιτηρίου που δεν χρησιμοποιήθηκε.

Σε περίπτωση που αεροπορική εταιρεία σας προσφέρει πτήση που αναχωρεί και προσγειώνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σε σχέση με το πρωτότυπο, ο μεταφορέας δεν είναι υποχρεωμένος να σας καταβάλει αποζημίωση γιά την ακύρωση. Η αεροπορική εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Προειδοποίηση

Απαιτήσεις εναλλακτικής πτήσης
14 ημέρες

Δεν υπάρχουν

7-13 ημέρες

Απογειώνεται όχι το αργότερο από 2 ώρες και προσγειώνεται όχι το αργότερο από 4 ώρες σε σύγκριση με την αρχική πτήση

Λιγότερο από 7 ημέρες

Απογειώνεται όχι το αργότερο από 1 ώρα και προσγειώνεται όχι το αργότερο από 2 ώρες σε σύγκριση με την αρχική πτήση

Πώς καθορίζεται η αξία της αποζημιώσης γιά ακυρωμένη πτήση;

Εάν αποδεχθείτε τις προτάσεις εναλλακτικής πτήσης, η αξία της αποζημίωσής σας καθορίζεται από το μήκος του ταξιδιού σας. Εάν η απόσταση μέχρι τον τελικό προορισμό σας δεν υπερβαίνει τα 1500 χλμ., δικαιούστε αποζημίωση από € 250 από την αεροπορική εταιρεία. Η οφειλόμενη αποζημίωσή σας αυξάνεται σε € 400 εάν η πτήση σας ήταν μεταξύ 1500 και 3500 χλμ. Η αξία της αποζημίωσής σας αυξάνεται σε € 600 σε περίπτωση που το μήκος του ταξιδιόύ σας είναι πάνω από 3500 χλμ. Η αριθμομηχανή μας μπορεί γρήγορα και εύκολα να καθορίσει το ύψος της αποζημίωσης που σας οφείλεται.

Προορισμός και μήκος της πτήσης

Αξία της αποζημίωσης
Όλες οι πτήσεις μέχρι 1500 χλμ

€250

Όλες οι πτήσεις στην ΕΕ άνω των 1500 χλμ

€400

Όλες οι πτήσεις που εκτελούνται από Ευρωπαϊκές Αερογραμμές ή αναχωρούν από την Ευρώπη * μεταξύ 1500 και 3500 χλμ

€400

Όλες οι πτήσεις που εκτελούνται από Ευρωπαϊκές Αερογραμμές ή αναχωρούν από την Ευρώπη * πάνω από 3500 χιλιόμετρα

€600

* Σημείωση: Το δικαίωμα αποζημίωσης, όπως περιγράφεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261/04, ισχύει για το έδαφος όλων των κρατών της ΕΕ καθώς και για την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την Ισλανδία, το Κοσσυφοπέδιο, τη F.Y.R.O.M., τη Νορβηγία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Ελβετία .


Ακύρωση πτήσης: Έχετε δικαίωμα εναλλακτικής πτήσης ή αποκατάστασης της αξίας του εισιτηρίου

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261, ανεξαρτήτως αν η ακύρωσή σας οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις ή λόγω της αμέλειας της αεροπορικής εταιρείας, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

α) παροχή εναλλακτικής πτήσης στον τελικό σας προορισμό το συντομότερο δυνατό, καθώς και κάλυψη των εξόδων παραμονής σε ξενοδοχείο και τροφίμων για την περίοδο έως τη μεταφορά σας

-ή-

β) αποκατάσταση της αξίας της κράτησης καθώς και παροχή πτήσης γιά την επιστροφή στο σημείο εκκίνησης του ταξιδιού σας.

Σε αντίθεση με το δικαίωμα αποζημίωσης, η οποία εξαρτάται από την περίοδο κατά την οποία η αεροπορική εταιρεία σας ενημερώνει για την ακύρωση, σε περίπτωση ακυρώσεις πτήσης εσείς δικαιούστε εναλλακτική πτήση ή αποκατάσταση της αξίας του εισιτηρίου, ανεξάρτητως από τις συνθήκες που οδήγησαν στην ακύρωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις οποίες επιλέξετε ανακατεύθυνση προς τον τελικό προορισμό σας, η αεροπορική εταιρεία θα μπορούσε να σας εξασφαλίσει εισιτήριο υψηλότερης κατηγορίας από εκείνο που αγοράσατε. Σε αυτή την περίπτωση εσείς δεν χρειάζεται να πληρώσετε τη διαφορά των κρατήσεων. Ταυτόχρονα, εαν ο μεταφορέας σας προσφέρει να ταξιδέψετε σε χαμηλότερη κατηγορία, δικαιούστε αποκατάσταση μεταξύ 30 και 75% της αξίας του εισιτηρίου που αγοράσατε.

Ελέγξε την πτήση μου

Εξαιρετικές περιστάσεις

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261, η αεροπορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να σας καταβάλει αποζημίωση για ακυρωμένη πτήση μόνο στις περιπτώσεις όπου αυτή ήταν σε θέση να αποτρέψει την ακύρωση. Εάν ο λόγος για την ακύρωση είναι οι άσχημες καιρικές συνθήκες, η πρόσκρουση με πτηνό, οι οδηγίες πύργου ελέγχου, η απεργία προσωπικού του αεροδρομίου ή οι πολιτικές αναταραχές, θεωρείται ότι η αεροπορική εταιρεία δεν ευθύνεται για την ακυρωμένη πτήση και δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση.

Οι τεχνικές δυσλειτουργίες δεν θεωρούνται εξαιρετικές περιστάσεις, διότι η πρόληψη και η απομάκρυνση αυτών αποτελούν ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας. Επίσης, μετά από πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απεργίες του προσωπικού του μεταφορέα που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση της αεροπορικής εταιρείας δεν θεωρούνται απρόβλεπτες περιστάσεις. Ως εκ τούτου, εσείς δικαιούστε αποζημίωση εάν η ακύρωση της πτήσης σας ήταν κάποια από αυτές τις δύο αιτίες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ακόμη και σε περίπτωση ακύρωσης λόγω έκτακτων περιστάσεων, οι επιβάτες διατηρούν το δικαίωμά τους επαναπροσανατολισμού ή αποκατάστασης της αξίας του εισιτήριου. Επίσης, στους επιβάτες οφείλεται διαμονή σε ξενοδοχείο, τρόφιμα και ποτά για την περίοδο αναμονής της εναλλακτικής πτήσης τους εάν επιλέξουν να ταξιδέψουν με την ίδια αεροπορική εταιρεία.


Συμβουλές των εμπειρογνωμόνων της SkyRefund

  1. Σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με αντιπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας το συντομότερο δυνατό και να ζητήσετε ανακατεύθυνση. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να αυξήσετε σημαντικά τις πιθανότητες να βρείτε πρόσφατη εναλλακτική πτήση. Ρωτήστε επίσης και για τα βήματα που θα πρέπει να αναλάβετε για να πάρετε τις αποσκευές σας.
  2. Αποθηκεύστε την επιστολή με την οποία η αεροπορική εταιρεία σας ειδοποιεί για την ακύρωση επειδή η προθεσμία εντός της οποίας έχετε κοινοποιηθεί καθορίζει εάν δικαιούστε αποζημίωση.
  3. Αποθηκεύστε την κάρτα επιβίβασης και την κράτησή σας. Η κάρτα επιβίβασης περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζεται για την υποβολή αξίωσης αποζημίωσης για ακυρωμένη πτήση.
  4. Εάν η πτήση σας έχει αναπρογραμματιστεί να αναχωρήσει νωρίτερα, αυτή μπορεί να θεωρηθεί ακυρωμένη και εσείς θα μπορούσατε να υποβάλετε αξίωση αποζημίωσης.
  5. Εάν έχετε αγοράσει τρόφιμα ή ποτά κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, η αεροπορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καλύψει τα έξοδά σας. Κρατήστε τις ταμειακές αποδείξεις με τις οποίες να αποδείξετε τα εξοδά σας. Δυστυχώς, αυτό είναι το μόνο έγγραφο που θεωρείται ως απόδειξη των εξόδων. Οι απαιτήσεις για την κάλυψη επιπρόσθετων δαπανών που βασίζονται σε τραπεζικές δηλώσεις δεν εγκρίνονται.
  6. Σας συμβουλαίβουμε να υποβάλετε την αξίωσή σας για αποζημίωση το συντομότερο δυνατό. Αυτό θα επέτρεπε στην ομάδα μας να εκθέσει την περίπτωσή σας όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα.

Ελέγξε την πτήση μου

SkyRefund θα σας βοηθήσει να πάρετε την αποζημίωσή σας γιά την ακυρωμένη πτήση

Σε περίπτωση ακύρωσης, είναι προς το συμφέρον των αεροπορικών εταιρειών να δικαιολογούν το πρόβλημα με εξαιρετικές περιστάσεις, επειδή κατ' αυτό τον τρόπο δεν υποχρεούνται να καταβάλλυον αποζημίωσης. Επομένως, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για τους επιβάτες να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους αποζημίωσης χωρίς ειδική βοήθεια. Δυστυχώς, οι αεροπορικές εταιρείες είναι σε θέση να αρνηθούν την καταβαβολή αποζημίωσης, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να αποδεικτεί αρκετό για να αποτρέψει τους επιβάτες από το να αναλάβουν το επόμενο βήμα.

Εμείς στην SkyRefund δεσμευόμαστε να προστατέσουμε τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση καθυστερημένης ή ακυρωμένης πτήσης. Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά σας, εμείς θα αναλάβουμε όλα τα δυνατά βήματα για να λάβετε την αποζημίωση σας. Το έργο μας περιλαμβάνει:

  • Παροχή την αξιολόγησης των εμπειρογνωμόνων για όλες τις περιστάσεις που περιβάλλουν την ακυρωμένη πτήση σας


Αυτό περιλαμβάνει την εξαγωγή δεδομένων της πτήσης και μετεωρολογικών συνθηκών γύρω από τη πτήση, καθώς και την παραλαβή επιβεβαίωσης από το αεροδρόμιο για τον χρόνο απογείωσης και προσγείωσης.

  • Διατήρηση συνεχής επικοινωνίας με την αεροπορική εταιρεία


Έχουμε συνεργαστεί με περισσότερες από 120 αεροπορικές εταιρείες και γιά αυτό γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες της συνεργασίας με οποιοδήποτε μεγαλύτερο μεταφορέα. Η μεγάλη μας εμπειρία μας επιτρέπει να διαπραγματευόμαστε με τις αεροπορικές εταιρείες με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

  • Υποβολή της αξιωσής σας στην αεροναυτική διοίκηση της αντίστοιχής χώρας


Οι αεροναυτικές διοίκήσης είναι συνήθως τα θεσμικά όργανα που εφαρμόζουν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 261/04. Δυστυχώς, οι αποφάσεις των αεροπορικών αρχών δεν είναι δεσμευτικές και οι αποφάσεις τους μπορούν να αμφισβητηθούν από τις αεροπορικές εταιρείες.

Σε περίπτωση που αυτά τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για να εξασφάληση της αποζημίωσής σας, είμαστε έτοιμοι να ασκήσουμε αγωγή εναντίον της αεροπορικής εταιρείας, όπου να παρουσιάσουμε τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέξαμε.

Καθώς δουλεύουμε σύμφωνα με την αρχή "αμοιβή εναντίων επίτευξη", εμείς θα λάβουμε την προμήθειά μας μόνο όταν σας παράσχουμε την αποζημίωση για την ακυρωμένη πτήση σας. Σε περίπτωση που αποτύχουμε να σας βοηθήσουμε να λάβετε την αποζημίωσή σας, εσείς δεν θα μας χρωστάτε τίποτα.

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία, χρειάζεται απλά να εισάγετε τα δεδομένzα της πτήσης σας. Εμείς θα κάνουμε όλα τα απαραίτητα να λάβετε αυτό που σας ανήκει.