Υπάρχει μόνο μιαθετική πλευράσε μια καθυστερημένη ή ακυρωμένη πτήση

Μπορείτε να πάρετε έως και 600 ευρώ ως αποζημίωση

Ο κανονισμός (ЕО) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου και του Συμβούλιου θεσπίζει κοινούς κανόνες και θέτει τις ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με χρηματική αποζημίωση και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης στο αεροσκάφος, ακύρωσης πτήσης, σημαντική καθυστερήση και διαμονή σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σχετικά με τις χώρες του Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου („ECAA”), ονομαστικά τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία , Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), συμπεριλαμβανομένης της Γουαδελούπης, της Γαλλικής Γουιάνας, της Μαρτινίκας, της Ρεϋνιόν, Μαγιότ, Άγιος Μαρτίνος, των Αζορών, της Μαδέρας και των Καναρίων Νήσων, καθώς και την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ισλανδία, Κοσσυφοπέδιο, πΓΔΜ, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Σερβία, συν την Ελβετία.

Σε περίπτωση που ταξιδεύετε:

 • από χώρα της ECAA, ή
 • σε χώρα της ECAA σε αεροσκάφος αεροπορικής εταιρείας, εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του κράτους- μέλους του ECAA

και σχετικά με τη πτήση σας διαπιστωθεί κάποια από τις ακόλουθες παραβάσεις της πτήσης:

 • παρατεταμένη καθυστέρηση,
 • ακύρωση πτήσης,
 • άρνηση επιβίβασης ή / και
 • Διαμονή σε κατώτερη θέση,

μπορεί να δικαιούστε οικονομική αποζημίωση.

 

Άρνηση επιβίβασης στο αεροσκάφος

Σε περίπτωση που έχεται παρουσιαστεί εγκαίρως για έλεγχο με έγκυρη κράτηση για την πτήση και έγκυρα έγγραφα και σας έχουν αρνηθεί την επιβίβαση στο αεροσκάφος, μπορεί να δικαιούστε αποζημίωση στα εξής μεγέθη:

 

Ποσό

Απόσταση

250 Ευρώ

εώς 1 500 χλμ

400 Ευρώ

Πτήσεις στο ECAA άνω των 1 500 χλμ και όλες οι άλλες  μεταξύ 1 500 χλμ και 3 500 χλμ

600 Ευρώ

Όλες άλλες πτήσεις (μη αναφερθέντα) άνω 3 500 χλμ

Ματαιώση πτήσης

Εάν η αρχική σας πτήση έχει ακυρωθεί και η αεροπορική εταιρεία σας έχει ανακατευθύνει στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση ή καθόλου δεν μπορούσατε να ολοκληρώσετε το ταξίδι σας εσείς υπόκεισθε σε αποζημίωση ως εξής:

 

Καθυστέρηση εώς 2 ώρες

Καθυστέρηση   μεταξύ 2 и 3  ώρες

Απόσταση

125 Ευρώ

250 Ευρώ

εώς 1 500  χλμ

200 Ευρώ

200 Ευρώ

Πτήσεις στο ECAA  άνω  1 500  χλμ  και όλες οι άλλες  μεταξύ 1 500  χλμ  και 3 500  χλμ

300 Ευρώ

300 Ευρώ

όλες οι άλλες πτήσεις  (μη αναφερθέντα)  άνω  3 500  χλμ

Καθυστέρηση  μεταξύ 3 и 4  ώρες

Καθυστέρηση  με άνω 4  ωρών /Δεν έχει φτάσει

Απόσταση

250 Ευρώ

250 Ευρώ

εώς 1 500  χλμ

400 Ευρώ

400 Ευρώ

Πτήσεις στο ECAA  άνω  1 500  χλμ  και όλες οι άλλες  μεταξύ 1 500  χλμ  και 3 500  χλμ

300 Ευρώ

600 Ευρώ

όλες οι άλλες πτήσεις  (μη αναφερθέντα)  άνω  3 500  χλμ

IΣε περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία σας έχει ενημερώσει γιά την ματαίωση:

 • Το ελάχιστο 14 ημέρες πριν την ημερομηνία απογείωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα πτήσεων
 • Μεταξύ 14 και 7 ημερών προκαταρκτικά, προσφέροντάς σας εναλλακτική πτήση, με την οποία μπορεί να αποχωρήσετε όχι αργότερο από 2 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσετε στον τελικό προορισμό σας όχι αργότερο από 4 ώρες μετά την ώρα άφιξης της αρχικής πτήσης
 • Λιγότερο από 7 ημέρες νωρίτερα, θα προσφέρεται μια εναλλακτική πτήση, η οποία μπορεί να αφήσει το αργότερο μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσουν στον τελικό προορισμό σας το αργότερο δύο ώρες μετά την άφιξη η αρχική πτήση

η αεροπορική εταιρεία δεν θα υποχρεούται να σας καταβάλει αποζημίωση.

Σε περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, αυτή δεν θα είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει αποζημίωση στους επιβάτες. Οι εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν κακές καιρικές συνθήκες (μετεωρολογικές συνθήκες ασυμβίβαστες με την πραγματοποίηση της πτήσης), απεργίες, πολιτική αστάθεια, τρομοκρατικές ενέργειες, κινδύνους για την ασφάλεια κα.

 

Καθυστέρηση

Σε περίπτωση που έχετε φτάσει στον προορισμό σας με καθυστέρηση πάνω τρειών ωρών, εκτός εάν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις, εσείς δικαιούστε:

Καθυστέρηση   μεταξύ 3 и 4  ώρες

Καθυστέρηση  άνω 4  ωρών

Απόσταση

250 Ευρώ

250 Ευρώ

εώς 1 500 χλμ

400 Ευρώ

400 Ευρώ

Πτήσεις στο ECAA άνω 1 500 χλμ και όλες οι άλλες μεταξύ 1 500 χλμ και 3 500 χλμ

300 Ευρώ

600 Ευρώ

όλες οι άλλες πτήσεις (μη αναφερθέντα) άνω 3 500 χλμ

Σε περίπτωση ακύρωσης, καθυστέρησης ή άρνησης επιβίβασης, μπορεί να έχετε επιπρόσθετα δικαιώματα σε:

 1. Επιστροφή του κόστους του εισιτηρίου / Πτήση επιστροφής
 • Επαναφορά της αξίας του εισιτηρίου σας και σε περίπτωση που έχετε πτήσεις με ανταπόκριση - πτήση προς το αρχικό σημείο αναχώρησης το συντομότερο δυνατό
 • Αναδρομολόγηση προς τον τελικό προορισμό, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, το ταχύτερο δυνατό ή
 • Αναδρομολόγηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, προς τον τελικό προορισμό, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των κενών θέσεων
 1. Συνεργασία (δικαίωμα παροχής βοήθειας)
 • Φαγητό και αναψυκτικά
 • Διαμονή σε ξενοδοχείο (όπου κρίνεται σκόπιμο) και μεταφορά μεταξύ του αεροδρομείου και το κατάλυμα 
 • Δωρεάν δύο τηλεφωνικές κλήσεις, φαξ ή e-mail.

 

Διαμονή σε κατώτερη θέση 

Σε περίπτωση διαμονής σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο, θα έχετε το δικαίωμα επιστροφής ποσοστού επί το κόστος του εισιτηρίου, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης ως εξής:

 1. 30% – γιά πτήσεις εώς 1 500 χλμ;
 2. 50% – γιά πτήσεις του ECAA άνω 1 500 χλμ (με εξαίρεση τις πτήσεις μεταξύ ECAA και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων) και όλες οι άλλες μεταξύ 1 500 χλμ και 3 500 χλμ;
 3. 75% – όλες οι άλλες πτήσεις άνω 3 500 χλμ.

Μπορείτε να διεκδικήσετε την επιστροφή του κόστους του εισιτηρίου μόνο γιά την πτήση γία την οποία ισχύει η διαμονή σας σε κατώτερη θέση (όχι για το σύνολο της διαδρομής, στην περίπτωση που είχατε πτήσεις με ανταπόκριση).

 

Παράλειψη πτήσεων με ανταπόκριση

Σε περίπτωση που χάσατε πτήση με ανταπόκριση λόγω της καθυστέρησης και φτάσατε στον τελικό σας προορισμό με περισσότερο από 3 ώρες καθυστέρηση από την αναμενόμενη ώρα προγραμματισμένης άφιξης, εσείς δικαιούστε αποζημίωση.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτό το δικαίωμα γεννάται μόνο εφόσον οι πτήσεις είναι με άμεση ανταπόκριση, δηλαδή οι πτήσεις σας έχουν έναν κωδικό κράτησης (booking reference).