Nesolventnost kompanije Airberlin i kako ona utiče na vaš zahtev za nadoknadu za kašnjenje

Dana 15.og avgusta 2017. godine, druga po veličini nemačka avio-kompanija airberlin (Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG) podnela je zahtev za pokretanje postupka likvidacije pred Okružnim sudom (Amtsgericht Charlottenburg).

Već nekoliko godina kompanija se suočavala s finansijskim teškoćama, iako je jedan od najvećih avio-servisnih provajdera u Evropi, koji operiše sa oko 140 aviona i nudi preko 135 destinacija širom sveta. Nakon što je Etihad Airways (najveći akcionar airberlin-a) povukao svoju finansijsku podršku, airberlin je pokrenula postupak likvidacije.

airberlin i dalje u operaciji

Nakon pokretanja postupka likvidacije, Savezna vlada Nemačke je pružila airberlin-u zajam od preko 150 miliona evra kako bi kompanija mogla nastaviti svoje letove prema rasporedu do kraja novembra 2017. godine.

S obzirom na to da je poslovanje airberlin-a i dalje održivo, očekuje se da se kompanija može restrukturirati kako ne bi bankrotirala. Ako svi poverioci postignu dogovor tokom postupka likvidacije, dugovi kompanije takođe mogu biti "restrukturirani" (tj. moguće je da neće svi poverioci dobiti pun iznos svojih pojedinačnih potraživanja radi spasavanja avio-kompanije).

U vezi s tim, sud je dozvolio avio-kompaniji da sprovodi postupak likvidacije pod vlastitim upravljanjem, kako bi osigurala da sve pregovore s potencijalnim kupcima vodi glatko i kako bi kompanija mogla prodati (deo) svojih operacija i/ili se restrukturirati. Trenutno nema potvrde o zaključenom sporazumu.

Pravila o likvidaciji: airberlin ne može isplatiti nadoknadu

Bez obzira na stroga pravila o nadoknadi prema Uredbi (EZ) br. 261/2004, zbog efikasnih pravila o likvidaciji, airberlin neće moći isplatiti nadoknadu svojim putnicima za poremećene letove (otkazivanje, kašnjenje, odbijanje ukrcavanja, premeštaj).

Prema nemačkom zakonu o likvidaciji, nakon pokretanja postupka likvidacije, airberlin jednostavno nema dozvolu da plaća svoje dugove, pa se svi dugovi kompanije (uključujući zahtevke za nadoknadu prema Uredbi (EZ) br. 261/2004) neće plaćati od strane kompanije svojim poveriocima dok postupak likvidacije ne bude završen.

Nažalost, to znači da se vaša nadoknada ne može tražiti od airberlin-a niti preko nadležnih tela određenih Uredbom (EZ) br. 261/2004.

Može li se nadoknada tražiti pred sudom?

Svaki putnik koji je bio pogođen poremećajem leta i ima pravo na nadoknadu prema Uredbi (EZ) br. 261/2004 može podneti zahtev za upis na listu poverilaca pred nadležnim sudom (tražeći nadoknadu plus kamatu).

Trebamo napomenuti da postupci likvidacije:

  1. mogu trajati nekoliko godina, i čak nakon njihovog završetka, možda nećete moći dobiti pun iznos svoje nadoknade.
  2. će uključivati dodatne troškove, poput sudskih taksi, kao i troškove zastupanja (advokata). Prema nemačkim pravilima o likvidaciji, dužnik (airberlin) nije pravno obavezan da plati ove troškove[1].

Kako likvidacija airberlin-a utiče na prava putnika:

  • Još uvek možete rezervisati let. Trenutno budućnost airberlin-a nije poznata, i trenutno nije jasno da li će kompanija biti dozvoljena da isplati nadoknadu za poremećene letove. SkyRefund će vas obaveštavati o svim novim informacijama o razvoju slučaja likvidacije airberlin-a.
  • Ako već imate kartu, možete je koristiti – ona je važeća.
  • airberlin neće refundirati karte izdate do 15.og avgusta 2017. godine.
  • Možda ćete moći da ponovo rezervišete svoje karte. Ako tarifni uslovi, važeći pri izdavanju karte, omogućavaju ovu opciju, možete ponovo rezervisati svoju kartu (ili karte) sa avio-kompanijom.
  • Bilo koji vaučer koji imate više ne možete iskoristiti. Vaučeri se više ne mogu koristiti za rezervaciju leta niti za novac. Međutim, karte koje su već rezervisane uz pomoć vaučera ostaju važeće.

 

[1] Prema informacijama sa sajta Naplata dugova u NemačkojPomažemo vam da dobijete nadoknadu za kasne i otkazane letove u poslednje 3 godine.

Proverite svoj let sada. Dobijte do 600 € po putniku.