Postoji samo jedandobar aspektkod odbijanja ukrcavanja

Možete dobiti do €600 kao nadoknadu

Naknada štete za uskraćeno ukrcavanje u avion


U skladu s Uredbom 261/2004 (EC261), putnici kojima je uskraćeno ukrcavanje protiv njihove volje mogu imati pravo na naknadu štete do €600. Pored toga, avio-kompanija mora ponuditi pogođenim putnicima zamenski let do njihove krajnje destinacije.

EC261 primenjuje se na sve letove unutar EU-a, kao i na letove izvan Evropske unije avio-prevoznika koji ima sedište u EU-u.

SkyRefund vam može pomoći zatražiti svoju naknadu štete za uskraćeno ukrcavanje. Mi ćemo preduzeti sve neophodne mere kako bismo obezbedili ono što vam pravno pripada. U međuvremenu vi se možete odmoriti. Naplatićemo vam 35% provizije samo ukoliko uspešno odbranimo vase parvo na naknadu štete. U suprotnom, ne dugujete nam ništa.

Proverite naknadu štete

Jeste li proverili svoj let? Nastavite čitati ili preskočite direktno na temu.

 

 

Koliku naknadu štete mogu zatražiti za uskraćeno ukrcavanje?

Ukoliko vam je uskraćeno ukrcavanje u avion protiv vaše volje i ispunjavate sve neophodne uslove (navedene dalje), možete zatražiti naknadu štete za ometanje vašeg leta.

Naknada štete koju možete dobiti zavisi od dužine ometenog leta. Što je let duži – to je naknada štete veća.

Ukoliko je vaše putovanje manje od 1,500 km, možete zatražiti €250. Za letove između 1,500 i 3,500 km možete dobiti €400. Na kraju, vaša naknada štete za uskraćeno ukrcavanje povećaće se do €600 ukoliko dužina vašeg putovanja premašuje 3,500 km.

Iznos Dužina
checked tick € 250  Svi letovi do 1,500 km
checked tick € 400  ECAA letovi dužine više od 1,500 km i
/svi ostali letovi između 1,500 i 3,500 km
checked tick € 600  Svi ostali letovi dužine više od 3,500 km

 

Jedini izuzetak od gore pomenutih iznosa naknade štete važi za letove dužine više od 3,500 km čija je početna i krajnja tačka u EU-u. Za letove unutar EU-a maksimalni iznos naknade štete koju možete zatražiti jeste €400, pa makar ukupna dužina putovanja bila veća od 3,500 km.

Naprimer, ukoliko je početna tačka vašeg putovanja Atina u Grčkoj, a krajnja Ponta Delgada, u Portugalu, dužina vašeg putovanja biće 4,300 km. Da neka od ovih tačaka nije bila u EU-u, naknada štete iznosila bi €600. Ali pošto je naknada štete za uskraćeno ukrcavanje unutar EU-a ograničena do €400, nećete moći zatražiti više od toga.


Mogu li tražiti naknadu štete za uskraćeno ukrcavanje?

Uredba 261/2004 definira uskraćeno ukrcavanje kao otkaz avio-kompanije da putniku obezbedi ukrcavanje u slučaju kada je on:

 • Došao na gejt navreme
 • Ne predstavlja sigurnosni/bezbednosni rizik
 • Dostavio sve potrebne putne dokumente

Da biste imali opravdano pravo na naknadu štete, morate ispuniti sva tri uslova.

Postoji samo jedna dobra stvar u vezi sa kašnjenjem

Možete dobiti do 600 € u obliku naknade štete

Potrudite se doći navreme

Kao prvo, da biste imali pravo na naknadu štete, morali biste se čekirati i doći na gejt navreme. Avio-kompanije moraju uplatiti naknadu štete putnicima samo u slučajevima kada je za ometanje leta odgovoran avio-prevoznik.

Naprimer, ukoliko vam član osoblja avio-kompanije na gejtu uskrati ukrcavanje zato što je pogrešno pomislio da nemate sve neophodne dokumente, to je greška avio-kompanije. Zato, imate pravo na naknadu štete.

Međutim, avio-kompanija ima pravo uskratiti ukrcavanje putniku koji nije došao navreme za svoj let.

Naprimer, ukoliko iz privatnih razloga dođete na aerodrom kasnije i propustite vreme predviđeno za čekiranje, avio-kompanija vam nije dužna isplatiti naknadu štete. Čak i ako vi niste krivi za kašnjeje (možda ste se našli u saobraćajnoj gužvi), za njega nije kriv ni avio-prevozik. Zato, odredbe u EU-u ne predviđaju da vam avio-kompanija mora isplatiti naknadu štete za uskraćivanje ukrcavanja.

Nakon što rezervirate svoje karte, vi morate dobiti imejl sa potvrdom rezervacije. Ova poruka često sadrži napomenu o tome kada morate doći za čekiranje i ukrcavanje. Iako ove napomene obično zahtevaju od vas da dođete mnogo ranije nego što biste inače došli, ukoliko ih pratite smanjićete drastično verovatnoću da propustite svoj let.

Molimo vas, obratite pažnju na to da je vreme za ukrcavanje različito za razlite putnike. Ukoliko ste kupili „Prioritetno ukrcavanje“ ili slično, obično ćete morati da dođete na gejt ranije od ostalih putnika. Ukoliko niste, postoji rizik da vam bude uskraćeno ukrcavanje i pošto niste došli navreme, nećete imati pravo na naknadu štete.


Poštujte sva bezbednosna uputstva

Štaviše, u skladu sa odredbom o ukrcavanju, putnici neće imati pravo na naknadu štete ukoliko predstavljaju pretnju sigurnosti ili bezbednosti leta, putnika ili osoblja.

Neki od čestih opravdanih razloga za uskraćivanje ukrcavanja uključuju:

 • Putnik je opijen
 • Preteće ponašanje, što uključuje ometanje pripreme leta
 • Percipirana ili stvarna pretnja sigurnosti ili bezbednosti, bazirana na putnikovom prtljagu. Mnoge stvari koje inače možete poneti sa sobom u voz ili autobus zabranjenje su na letu u avionu.

Postoje određena ograničenja šta putnici smeju a šta ne smeju prenositi u svom čekiranom i ručnom prtljagu. Ovo su najčešći razlozi zašto vas mogu zadržati pre gejta i u rezultatu toga možete propustiti čekiranje, ili vam direktno uskratiti ukrcavanje u avion.:

 1. Ukoliko planirate poneti u svom ručnom prtljagu neke tečnosti, imajte u vidu da svaka od njih mora biti u providnom pakovanju od najviše 100 ml, a sve zajedno ne smeju nadmašivati zapremine plastične kese od 1 litra.
 2. Nemojte poneti ništa što se može poimati kao oružje, pa makar to bila igračka. Možete imati pravo preneti vatreno oružje u svom čekiranom prtljagu.

Da biste saznali više, proverite kompletni spisak zabranjenih stvari koje ne smete staviti u svoj prtljag.


Ponesite svu neophodnu dokumentaciju

Na kraju krajeva, putnicima koji nemaju svu neophodnu dokumentaciju biće uskraćeno ukrcavanje. Obično je potrebno da putnik ima, ali se ne ograničava nužno do sledećeg:

 • Važeće putne isprave (naprimer lična karta ili pasoš). Molimo vas, imajte u vidu da, prilikom putovanja u neke zemlje, vaši dokumenti moraju imati rok važnosti od 3 do 6 meseci nakon datuma leta.
 • Važeću ulaznu vizu (kada je to neophodno)
 • Važeću kartu za ulazak u avion
 • Ukoliko putujete s kućnim ljubimcem, važeći pasoš kućnog ljubimca (šara) ili potvrdu o zdravstvenom stanju kućnog ljubimca

Dakle, da bi imali pravo na naknadu štete, putnici moraju ispunjavati sva tri uslova. Mi u SkyRefund-u bili smo u položaju kada smo morali objasniti putnicima da, na osnovu odredaba EU-a, oni nemaju pravo na naknadu štete za uskraćeno ukrcavanje ukoliko nisu bili na gejtu navreme.

Ipak, u većini slučajeva putnici nisu krivi za uskraćeno ukrcavanje u avion.

Ustvari, u većini slučajeva uskraćeno ukrcavanje uzrokovano je prebukiranim letom. Ukoliko je to slučaj, putnici imaju pravo zatražiti naknadu štete za uskraćeno ukrcavanje.

Spisak uslova za naknadu štete
Jeste li se čekirali i bili navreme na gejtu?  
Jeste li ispoštovali sva bezbednosna uputstva?  
Jeste li dostavili sve potrebne dokumente?  

Naknada štete za prebukiranje

Verovatno najčešći razlog uskraćivanja ukrcavanja su prebukirani letovi. Avio-kompanije obično prodaju više karata  za svoje letove nego što ima mesta za njih. To im garantuje da neće ostati nezauzeta mesta ukoliko neki putnici ne dođu za svoj let. Pored ostalog, to omogućava avio-kompanijama povećati svoj profit.

Ipak, ukoliko avio-kompanija ne uspe da predvidi broj putnika koji neće doći za svoj let, ona će biti primorana uskratiti ukrcavanje toliko putnika koliko je neophodno.

Ukoliko ste vi među putnicima kojima je uskraćeno ukrcavanje protiv njihove volje, možete zatražiti naknadu štete do €600 za ometanje vašeg leta.

Proverite naknadu štete

Obično zaposlenici avio-kompanije traže putnike koji su spremni dobrovoljno da odustanu od svog mesta u zamenu za neke pogodnosti. Ove pogodnosti mogu uključivati bodove za program čestih putnika, hranu ili putne vaučere i drugo.

Ali pazite: ukoliko prihvatite ponudu avio-kompanije, vi odustajete od svog prava na naknadu štete. Prihvatanjem ponude avio-kompanije, vi dobrovoljno pristajete ne leteti ovim letom. U skladu s odredbama o uskraćenom ukrcavanju, možete zatražiti naknadu štete samo u slučajevima kada vam je ukrcavanje na let uskraćeno protiv vaše volje.

Zato vam preporučujemo da je u većini slučajeva bolje odbiti ponudu avio-kompanije. Mnogo verovatnije je da naknada štete za uskraćeno ukrcavanje nadmašuje svaku ponudu avio-prevoznika.

Ukoliko nema dovoljno putnika koji su dobrovoljno odustali od svog mesta, avio-kompanija će biti primorana uskratiti nekim putnicima ukrcavanje protiv njihove volje, odbijajući im pristup avionu.

Ovo su putnici koji mogu imati pravo zatražiti naknadu štete u slučaju prebukiranja.

Putnici smanjene pokretljivosti, njihovi asistenti i deca zaštićeni su uredbom EC261 i avio-kompanije im ne mogu uskratiti pristup letu.


Može li mi biti uskraćeno ukrcavanje zbog vanrednih okolnosti?

Teoretski, vaš slučaj uskraćenog ukrcavanja ne sme biti zbog bilo kakvih vanrednih okolnosti. Kada tražite naknadu štete za kašnjenje leta ili otkazivanje leta, to pretpostavlja da nije bilo nevremena, ograničenja kontrolnog tornja ili drugih vanrednih događaja koji su uzrokovali ometanje.

Kada je u pitanju uskraćeno ukrcavanje, ipak, ovi uslovi su retko kad od značaja, s obzirom na to da oni utiču na let u celini, a ne na pojedine putnike.

Jedini slučajevi u kojima se mogu primeniti vanredne okolnosti jesu ako putnik predstavlja pretnju bezbednosti ili sigurnosti drugih putnika.

Nije potrebno navoditi da se to ekstremno retko dešava.


Uskraćeno ukrcavanje? Možete zatražiti više nego naknadu štete.

Kao što je pomenuto gore, ukoliko vam je uskraćeno ukrcavanje protiv vaše volje, možete zatražiti naknadu štete do €600. Međutim, to nije sve i ukoliko vam je uskraćeno ukrcavanje, možete birati između sledećeg:

 • Potpuno refundiranje cene karte i povratan let do početne tačke vašeg putovanja (ukoliko ste leteli sa presedanjem).
 • Mesto na zamenskom letu (očekivano vreme polaska što je pre moguće ili pak kasnije).

Štaviše, avio-kompanija vam mora obezbediti hranu i napitke za sve vreme čekanja zamenskog leta.

U većini slučajeva, avio-kompanija će vam ponuditi vaučer za hranu u određenoj vrednosti. Međutim, odredbe EU-a ne predviđaju maksimalni iznos troškova koji avio-kompanija mora podmiriti. Zato, ukoliko vaši troškovi nužno nadmašuju iznos vaučera, vi ga možete slobodno nadmašiti i zatražiti refundiranje razlike.

Ukoliko dođe do toga, imajte u vidu da morate čuvati račune. Kasnije, oni će vam pomoći dokazati svoje troškove i ostvariti refundiranje na koje imate pravo. Bankarski izvodi se ne prihvataju kao dokaz troškova.


Besplatan smeštaj

Pored toga, u nekim slučajevima vaš zamenski let biće sledećeg dana. Ukoliko se to desi, avio-kompanija vam mora podmiriti troškove smeštaja i prevoza od i do hotela po vašem izboru.


Snižavanje klase

U skladu s EC261, ukoliko su vas smestili u nižoj klasi nego što klasa za koju ste imali kartu, na vašem originalnom letu ili na zamenskom letu, možete dobiti delimično refundiranje. Kao i kod naknade štete, iznos nadoknade određuje se dužinom leta.

Za letove dužine ispod 1,500 km možete dobiti refundiranje od 30% cene vaše karte. Refundiranje povećaće se na 50% cene vaše karte za letove dužine između 1,500 i 3,500 km. Na kraju, ukoliko je vaš let dužine više od 3,500 km, možete zatražiti 75% cene vaše karte.

Suprotno tome, ukoliko su vas smestili u višu klasu nego ona za koju imate kartu, ne morate plaćati razliku.

kako tražiti nadoknadu za odbijeni ukrcaj

SkyRefund vam može pomoći zatražiti naknadu štete

Nažalost, čak i kada imate pravo na naknadu štete, proces njenog dobijanja zna biti dug, neprijatan i često puta – neuspešan.

Mi u SkyRefund-u radimo na tome da u slučaju kašnjenja leta, uskraćivanja ukrcavanja ili otkazivanja leta putnici dobiju naknadu štete na koju imaju pravo. Sve što morate uraditi je dostaviti nam detalje o svom letu i naši stručnjaci će preduzeti sve pravne mere kako bi odbranili vaša putnička prava. Pomogli smo putnicima dobiti svoju naknadu štete od više od 150 avio-kompanija.

Pobrinućemo se za beskrajnu korespondenciju sa avio-kompanijom. Proverićemo dvaput svaku tvrdnju avio-kompanije o vašem letu u našoj bazi podataka i nateraćemo ih da poštuju vaše pravo na naknadu štete za uskraćeno ukrcavanje ukoliko njihova informacija nija tačna.

Proverite naknadu štete

Na kraju, mi sarađujemo s vodećom advokatskom firmom za saobraćajno pravo. Spremni smo odbraniti vaša prava na naknadu štete pred sudom ukoliko je to potrebno.