Možete saznati više o avio-kompanijama s kojima najčešće sarađujemo. To nije kompletan spisak; mi smo branili prava putnika u sporovima s više od 150 avio-kompanija.Deo obaveza avio-kompanija je odnositi se prema svojim klijentima pošteno. To označava preuzimanje odgovornosti u slučajevima kada je kašnjenje ili otkazivanje leta nastalo greškom avio-kompanije, kao i isplata naknade štete putnicima.

Avio-kompanije često ne poštuju svoje obaveze i odbijaju isplate. SkyRefund ima veliko iskustvo u odbrani putničkih prava i u pružanju pomoći putnicima da dobiju naknadu koju zaslužuju.