Mi radimo isklučivo na principu plaćanje pri postignutom rezultatu. To označava da ne plaćate nikakve takse unapred, a mi dobijamo naknadu za usluge jedino u slučaju da avio-kompanija isplati odgovarajuću naknadu štete. Svoju naknadu za usluge oduzimamo od isplaćene od strane avio-kompanije naknade štete, a ostatak uplaćujemo klijentu. Dalje ćete naći detalje iz naše cenovne politike. Za dodatne informacije možete videti Glavu IV "Naknade za izvršene usluge i plaćanja" naših Opštih uslova.

 

Standardna naknada za usluge

Ukoliko avio-kompanija dobrovoljno isplati naknadu štete koju vam duguje (bez intervencije suda) dobijamo naknadu za usluge u iznosu od 35% (uklj. PDV) isplaćenog od strane avio-kompanije iznosa, na primer:

Isplaćena naknada štete

250 evra

400 evra

600 evra

Naša naknada za usluge

87.5 evra (uklj. PDV)

140 evra (uklj. PDV)

210 evra (uklj. PDV)

 

Naknada za zastupanje u parničnom postupku

Ukoliko avio-kompanija ne isplati dobrovoljno odgovarajuću naknadu štete, nakon podnošenja žalbe pred nadležnim telom i arbitraže, mogli bismo u ime klijenta pokrenuti postupak za naknadu štete sudskim putem, o čemu Vas obaveštavamo putem mejla.

Ukoliko naknada štete bude isplaćena nakon pokretanja parnice, mi dobijamo (kao dodatak standardnoj naknadi za usluge) i naknadu za zastupanje u parničnom postupku u visini 15% (uklj. PDV) iznosa koji je sud odredio, ili iznosa dogovorenog usled sudskog poravnanja u rezultatu preduzetih od nas parničnih radnji. Naša naknada za ovu etapu sudskog spora predstavlja naknadu za napore i vreme koje smo uložili u vezi sa pripremom čitave dokumentacije potrebne za sudsku parnicu, prikupljanjem relevantnih dokaza, opunomoćivanjem advokata u odgovarajućoj oblasti i zastupanjem klijenta u sudu.

Ukoliko od suda ne uspemo da dobijemo traženu naknadu štete, ne plaćate nam naknadu za usluge, ni troškove nastale u sudskom postupku.

 

Način plaćanja

Nakon dobijanja naknade štete od avio-kompanije kontaktiraćemo klijenta kako bi nam poslao broj svog bankovnog računa, na koji ćemo uplatiti traženu naknadu štete nakon što od nje oduzmemo iznos svoje naknade za usluge. Sve uplate obavljaju se u evrima. Radimo neumorno da bismo našim klijentima garantovali konkurentne cene bankarskih usluga. Sve troškove uplate gotovine na bankovni račun i prevalutacije snosi klijent.

 

Cenovna Politika, v2, објављено: 29.01.2021