Svake godine se broj putnika koji koriste usluge avio-kompanija povećava. Problem zaštite prava te grupe potrošača postaje sve značajniji.

Poslednjih 12 meseci, svaki peti putnik imao je problem sa svojim letom, uključujući kašnjenje leta, otkazivanje leta, uskraćivanje ukrcavanja na let ili smeštaj u nižu klasu od one za koju je kupljena karta. Više od polovine oštećenih putnika ostalo je nezadovoljno merama koje je avio-kompanija preduzela i nije dobilo predviđenu naknadu štete.

Naš tim se bavi zaštitom prava putnika pred avio-kompanijama i nadležnim telima nudeći profesionalan i efikasan postupak isplate predviđene naknade štete. U ovu svrhu, mi radimo sa timom advokata koji su visoko rangirani u vodećim nezavisnim svetskim direktorijumima koji ocenjuju rad advokatskih kancelarija širom sveta, kao naprimer The Legal 500 i Chambers & Partners, sa iskusnim softverskim stručnjacima i stručnjacima za rešavanje potrošačkih sporova.

Zaštita prava potrošača važna je u svakom delu sveta. U tu svrhu, mi se stalno trudimo raditi na proširenju svoje delatnosti, obuhvatajući sve više zemalja i pomažući sve više putnika u odbrani njihovih prava. Mi pružamo stručnu pomoć u slučajevima traženja naknade štete u skladu sa važećom zakonskom legislativom 37 zemalja. I to je tek početak.

Pridružite nam se u našoj misiji. Proverite da li imate pravo na naknadu štete i branite svoja prava.