Postoji samo jednadobra stvaru vezi sa prebukiranim letovima

Možete dobiti do 600 evra nadoknade

 

 

Naknada štete u slučaju prebukiranog leta

Prebukiran let je jedna od najneprijatnijih stvari koja vas može zadesiti prilikom putovanja. Srećom, putnici u vazdušnom saobraćaju u EU-u zaštićeni su i mogu imati pravo na naknadu štete za prebukiran let u visini do  €600.

Biti izbačen sa leta je možda najčešći slučaj uskraćivanja ukrcavanja. U skladu s EU Uredbom 261/2004 (EC261), putnici imaju pravo dobiti naknadu štete za ovakvo ometanje putovanja u slučaju kada je za njega odgovorna avio-kompanije.

Nažalost, imati pravo na naknadu štete nije jednako zatražiti je. Primanje novčane odštete se često pretvora u naporan i dug proces. Osim što morate odlično poznavati odredbe EU-a, morate takođe znati i kako ih primeniti u beskrajnoj korespondenciji sa avio-kompanijom.

SkyRefund vam može pomoći. Sve što je potrebno uraditi jeste navesti podatke o svom letu. Nakon toga, naši stručnjaci će preduzeti sve potrebne pravne mere kako biste dobili svoju naknadu štete za prebukirani let. Mi sarađujemo s vodećom advokatskom firmom za saobraćajno pravo i spremni smo odbraniti vaš slučaj pred sudom ukoliko je to potrebno.

 

Proverite naknadu štete

 
Štaviše, mi radimo u sladu s načelom „Nema odštete, nema provizije”. Ukoliko dobijemo vašu naknadu štete, zadržaćemo za sebe proviziju u iznosu od 35% (PDV uračunat) novca koji je avio-kompanija uplatila. Ukoliko ne dobijete svoju naknadu štete, ne dugujete nam ništa.

 

 
 

 

Šta je prebukirani let?

Prebukirani let je let za koji je avio-kompanija prodala više karata nego što ima mesta u avionu. Ali zašto se to dešava?

Veoma često na gejt ne dolaze svi putnici koji su kupili karte. Tako ponekad u avionu ostaje nekoliko praznih mesta. Iz perspektive avio-kompanije, to je propuštena prilika da zaradi dodatno.

Ukoliko se putnik ne pojavi za svoj let, avio-kompanija mu nije dužna refundirati iznos karte. Ali ukoliko preproda njegovo mesto drugom putniku, ona bi naplatila dvaput isto mesto!

Zato, kako bi povećali svoj profit, avio-kompanije prodaju karte više putnika nego što ima mesta u avionu. Zbog toga se nekim putnicima mora uskratiti ukrcavanje u avion jer je let prebukiran.

 

Prebukiran let eu261

 

EC261: Za koje se letove može zatražiti naknada štete za prebukirani let?

U skladu sa EU Uredbom 261/2004, da biste zatražili naknadu štete za uskraćivanje ukrcavanja u avion, vaš let mora ispunjavati nekoliko važnih uslova:

 

 1. Vaš avion je poleteo sa aerodroma u EU-u ili ga obavlja avio-kompanija koja ima sedište u EU-u.

  EC261 primenjuje se u svim državama članicama EU-a. Zato sve avio-kompanije, bez obzira na nacionalnost, imaju obavezu primenjivati sve njene odredbe kada njihovi avioni polaze iz EU-a.

  Pored toga, sva pravila EU-a o prebukiranim letovima primenjuju se na sve letove koje obavlja avio-kompanija bazirana u EU-u, bez obzira na lokaciju polaska.

  Naprimer, ukoliko ste leteli od Šarlota u SAD-u do Minhena u Nemačkoj avio-kompanijom Lufthanza, EC261 primeniće se bez razlike. Ukoliko vaš let obavlja avio-kompanija American Airlines, odredbe EU-a neće važiti. 2. Avio-kompanija nije mogla sprečiti ometanje.

  Ovaj uslov ispunjen je automatski jer prebukiranje uvek zavisi od avio-kompanije. Postupci putnika ili nastanka vanrednih okolnosti retko kad, ako ikada, igraju ulogu za uskraćivanje ukrcavanja protiv njihove volje.

  S druge strane, ukoliko se ne možete ukrcati jer ste stigli na gejt kasno (propuštanje leta u slučaju otkazuivanja/kašnjenja je izuzetak) ili niste imali potrebnu dokumentaciju, avio-kompanija vam ima pravo uskratiti ukrcavanje u avion. U ovim slučajevima, avio-prevoznik neće biti zadužen isplatiti vam naknadu štete. 3. Niste ustupili svoje mesto dobrovoljno.

  Da biste imali pravo na naknadu štete za prebukirani let, nije dovoljno biti putnik na takvom letu. Jedina okolnost u kojoj putnik može imati pravo na naknadu štete, jeste ukoliko mu je uskraćeno ukrcavanje protiv njegove volje.

  Pre nego što otkaže ukrcavanje bilo kom putniku, avio-kompanija obično traži dobrovoljca koji bi želeo ustupiti svoje mesto u zamenu za neke pogodnosti. Ove pogodnosti mogu uključivati hranu, putne vaučere, smeštaj, bodove ili drugo.

  Dakle, ukoliko prihvatite takvu ponudu, vi nemate pravo na naknadu štete. Zato, pre nego što odlučite da li ćete ustupiti svoje mesto ili nećete, preporučujemo vam da uporedite prednosti svog izbora. Kada to radite, imajte u vidu da je najmanji iznos naknade štete u EU-u €250 i ponuda avio-kompanije mora biti jako dobra da bi se mogla porediti s time. Takođe, vaša putnička prava uključuju hranu, napitke i smeštaj do polaska vašeg zamenskog leta.

  Ali ne brinitie. Bez obzira na vaš izbor, avio-kompanija će vam obezbediti zamenski let.

  Ipak, čak i u ovim okolnostima, postoji velika verovatnoća da izbegnete ometanje. Ukoliko niste među nekoliko nesrećnih putnika, stići ćete na svoju destinaciju navreme.

 

Koliku naknadu štete mogu zatražiti za prebukirani let?

U skladu s EU Uredbom 261/2004, putnici koji su izbačeni sa leta mogu dobiti naknadu štete za prebukirani let u visini do €600. Tačan iznos zavisiće od dužine njihovog putovanja. Sledeći iznosi odštete odnose se takođe na druge probleme s letovima – na naknadu za otkazivanje kao i na naknadu za kašnjenje leta .

Ukoliko dužina vašeg leta ne premašuje 1,500 km, možete imati pravo na do €250 odštete za prebukirani let. Ovaj iznos povećava se s povećanjem dužine leta i putnici mogu zatražiti €400 za letove dužine između 1,500 i 3,500 km. Na kraju, ukoliko dužina leta premašuje 3,500 km, odredbe EU-a zahtevaju da avio-kompanije isplate naknadu štete u iznosu do €600.

 

Proverite naknadu štete

 

Za letove čija su početna i krajnja točka na aerodromima u EU-u putnici ne mogu tražiti više od €400, pa makar njihov let bio duži od 3,500 km. Naprimer, ukoliko ste leteli sa Tenerifea na Kanarima do Bukurešta, ukupna dužina leta bila bi 4,140 km.

Međutim, pošto su oba aerodroma u okviru Evropske unije, maksimalna naknada štete koju biste mogli zatražiti bila bi €400. Iako su obe destinacije vredne posete, letovi ovakve dužine unutar EU-a su retkost i putnici retko mogu biti pogođeni ovim ograničenjem.

 

Kako odrediti dužinu svog leta?

Dužina vašeg putovanja određuje se pomoću metode velikog kruga, tj. to je najkraća udaljenost između početne i krajnje tačke vašeg putovanja.

To je od posebne važnosti u slučajevima kada zbog prebukiranog leta propustite povezujući let tamo gde morate presedati.

Naprimer, zamislite da putujete od Edinburga u Škotskoj do Sofije u Bugarskoj preko Istanbula. Sofija je smeštena bliže početnoj tački vašeg putovanja. Međutim, dužina vašeg putovanja odrediće se tako što će se u obzir uzeti samo najkraća udaljenost između početne i krajnje tačke vašeg putovanja. Vaš obilazak preko Istanbula dodaće novih 900 km dužini vašeg putovanja, ali se oni neće uzeti u obzir prilikom kalkulacije vaše naknade štete.

S druge strane, ipak, iznos naknade štete koji možete zatražiti za svoj prebukirani let zavisiće od dužine ukupnog putovanja, a ne samo od dužine prekinutog leta. Drugim rečima, ukoliko ste izbačeni sa leta dužine manje od 1,500 km, koji je deo putovanja od više od 3,500 km, vaša naknada štete iznosiće do €600!

 

Izračunajte naknadu štete

 

Prebukirani letovi: dodatna prava

Kao dodatak naknadi štete za prebukirani let vi imate pravo birati između:

 • Zamenskog leta koji vam odgovara. Možete uzeti mesto na sledećem letu ili na nekom kasnijem.
 • Refundiranja pune cene koju ste platili za svoju kartu i let nazad do početne tačke vašeg putovanja u slučajevima presedanja.

Osim toga, u skladu s EC 261, putnici takođe imaju parvo na zbrinjavanje. Prema odredbama EU-a, kada je let prebukiran, avio-kompanija ima obavezu podmiriti sve troškove koje putnici mogu imati dok čekaju zamenski let. To uključuje sve troškove hrane, napitaka, hotelskog smeštaja i prevoza od aerodroma do hotela i nazad. 

Imajte u vidu da Uredba 261 EU-a ne ograničava troškove koje avio-kompanija mora podmiriti, ali morate čuvati svoje račune. Oni su jedini prihvatljivi dokaz kojim možete potvrditi svoje troškove. Bez njih nećete moći dobiti refundiranje svojih dodatnih troškova.

 

Kao zaključak

Iako prebukirani let može biti izuzetno ometajući i neprijatan, putnici često imaju pravo na naknadu štete u slučaju izbacivanja sa leta koja je u visini do €600 za putnike u EU-u!

Mi u SkyRefund-u specijalizirani smo u pružanju pomoći putnicima da dobiju svoju naknadu štete. Mi činimo ceo taj proces jednostavnim i intuitivnim. Možete proveriti da li imate pravo na naknadu štete jednostavnim unošenjem podataka o vašem letu u naš kalkulator naknade štete.

Proveri naknadu štete