Ovaj prilog sadrži Politiku zaštite ličnih podataka koju primenjuje SkyRefund. Molimo Vas, izdvojite vreme i obavestite se o njoj, s obzirom na činjenicu da usluge koje pruža Skyrefund zahtevaju prikupljanje Ličnih podataka. U svakom slučaju, SkyRefund vodi izuzetnu brigu u poslovanju s Vašim ličnim podacima, a njegova delatnost u potpunosti odgovara zahtevima odgovarajućeg evropskog i republičkog prava.

 1. Definicije

"Lični podaci" označava svaku informaciju u vezi sa fizičkim licem, koje može biti direktno ili indirektno identifikovano na osnovu te informacije i tačnije – preko imena, identifikacionog broja, podataka o lokaciji, onlajn identifikatora i sl.

"Politika zaštite ličnih podataka" označava ovu politiku SkyRefunda o zaštiti Ličnih podataka.

"Obrada Ličnih podataka" označava svaku radnju ili zbir radnji koje se mogu obavljati u odnosu na Lične podatke automatskim ili drugim sredstvima, poput prikupljanja, zapisivanja, organizovanja, čuvanja, prilagođavanja ili izmene, obnove, konsultacije, upotrebe, otkrivanja davanjem, širenja, dostavljanja, aktualizacije ili kombinovanja, blokiranja, brisanja ili uništavanja.

"SkyRefund" označava "SkyRefund" OOD – društvo osnovano u skladu s bugarskim zakonodavstvom, registrovano u Registru privrednih subjekata (Targovski registar) pri Agenciji za privredne registre (Agencija po vpisvanijata) Republike Bugarske s PIB 204419250. SkyRefund je administrator Ličnih odataka koji je registrovan u bugarskoj Komisiji za zaštitu ličnih podataka s identifikacionim brojem: 1427938/07042017.

Ostale definicije pojmova koje se koriste u ovoj Politici ličnih podataka navedene su u Razdelu I "Definicije" u našim Opštim uslovima.

 

 1. Svrhe Obrade Vaših Ličnih podataka

 1. Svrhe obrade Vaših imena, nacionalnog identifikacionog broja, datuma rođenja, državljanstva, pola, adrese, mesta i države prebivališta, podataka iz identifikacionog dokumenta, podataka o letu, bankovnih podataka i elektronske pošte su:

 1. tražiti i dobiti u Vaše ime novčana sredstva koja Vam avio-kompanije duguju usled Problema s letom;

 2. uplatiti Vam novčana sredstva koja smo dobili u Vaše ime;

 3. svrhe računovodstva;

 4. marketing;

 5. statistika, unutrašnja organizacija i administracija, unapređenje usluga SkyRefunda.

 1. Svrhe Obrade podataka o Vašoj elektronskoj pošti, Vašoj lozinki i podataka o Vašem korisničkom profilu vezane su za održavanje tog profila.

 2. Svrha Obrade podataka koje čuvaju kolačići jeste ponuditi Vam lakši pristup sadržajima na našem web-sajtu. Za više informacija vidite našu Politiku kolačića.

 

 1. Osnovi i pravila obrade Vaših ličnih podataka

 1. Obrada ličnih podataka može se vršiti jedino uz izričitu saglasnost Klijenta i u skladu sa imperativnim zakonskim normama i zahtevima.

 2. Obrada Ličnih podataka SkyRefund vrši u potpunom skladu sa:

  1. Uredbom (EU) 2016/619 Evropskog Parlamenta i Veća od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti, o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti);

  2. Zakonom o zaštiti ličnih podataka (bugarski Zakon o zaštiti ličnih podataka) objavljenom u Državnom vestniku, br. 1 od 4.01.2012. godine, uključujući sve dalje izmene i dopune.

 1. Obrada Vaših Ličnih podataka vrši se u skladu s načelom prozirnosti. To su Vaši podaci i Vi imate pravo znati na koji se način i u koju svrhu koriste.

 2. SkyRefund ne prikuplja više Ličnih podataka nego što je to potrebno u cilju obavljanja usluga kompanije te uspešnog traženja naknade štete.

 3. Obrada Ličnih podataka vrši se na odgovarajućem tehničkom i organizacionom nivou bezbednosti koje garantuje sprečavanje gubitka podataka te njihovog nezakonitog i nedozvoljenog korišćenja. Pristup Ličnih pdataka ograničen je na osoblje SkyRefunda i treće stranke čije je učešće potrebno u cilju uspešnog finalizovanja postupka obezbeđivanja naknade štete.

 4. U slučaju nedostatka potpunosti ili netačnosti Ličnih podataka, SkyRefund preduzima sve potrebne korake kako bi ispravio ili izbrisao netačnu informaciju u slučajevima kada je to potrebno.

 5. U skladu sa načelom podnošenja izveštaja, SkyRefund je spreman u svakom trenutku dokazati da ispunjava standard u ovoj Politici i u Opštoj Uredbi o zaštiti podataka o ličnosti.

 6. Pravni tim SkyRefunda snosi odgovornost za pridržavanje ove Politike te za njeno usklađivanje s Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

 1. Dostavljanje Ličnih podataka trećim strankama

 1. U cilju izvršenja svojih obaveza iz Ugovora s Klijentom (na primer advokati i advokatska društva), Vaše Lične podatke možemo poslati avio-kompanijama, telima za alternativno rešavanje sporova, administrativnim telima (uključujući republička kontrolna tela), sudovima i drugim licima s kojima SkyRefund ima poslovne odnose. Informacija o tome ko je upoznat s podacima koje čuvaju kolačići dostupna je u našoj Politici kolačića.

 2. Ukoliko je potrebno Lične podatke poslati trećim strankama, one imaju pravo obrađivati te podatke jedino za potrebe Ugovora s Klijentom i nemaju pravo ih koristiti u svoje marketinške ili druge svrhe.

 3. Lični podaci šalju se trećim strankama samo u slučajevima:

  1. Saglasnosti Klijenta.

  2. Imperativnih zakonskih normi i zahteva.

  3. Potrebe SkyRefunda da odbrani svoja prava i preduzme mere protiv radnji koje narušavaju ugovorne odnose s Klijentom.

 1. SkyRefund koristi se uslugama svojih IT partnera kako bi obezbedio dovoljno visoki nivo zaštite Ličnih podataka.

 

 1. Slanje Ličnih podataka u države koje nisu članice EU/EEP

 1. U slučaju da obavljanje naših usluga iz Ugovora zahteva kontaktiranje jednog ili više subjekata spomenutih u čl. 1, razdel IV " Slanje Ličnih podataka trećim strankama " koji se nalazi u takvoj zemlji, Vaši Lični podaci mogu biti poslani u zemlju koja nije deo Evropske unije (EU) ili Evropskog ekonomskog prostora (EEP).

 2. Ukoliko nema rešenja Evropske komisije o adekvatnom nivou zaštite ni neophodnih garancija o zaštiti Ličnih podataka u datoj zemlji koja nije deo EU/EEP, mogući rizici za Vaše Lične podatke mogu biti gubitak, neovlašćen pristup, izmena, širenje ili otkrivanje Ličnih podataka ili svi drugi oblici neovlašćene Obrade Ličnih podataka.

 3. U slučajevima kada SkyRefund šalje Lične podatke u treću zemlju društvo to vrši jedino po potrebi (ukoliko je avio-linija koja mora isplatiti naknadu štete registrovana u takvoj zemlji) te na osnovu saglasnosti Klijenta iskazane u Ugovoru s Klijentom.

 

 1. Rok za čuvanje Vaših Ličnih podataka

 1. Vaše Lične podatke ćemo čuvati za rok od 5 godina od Vašeg poslednjeg pristupa Vašem korisničkom profilu. To činimo kako ne biste morali praviti novi korisnički profil ukoliko odlučite da ponovo koristite usluge SkyRefunda.

 2. Ukoliko koristite usluge sajta www.skyrefund.com kako biste proverili da li imate pravo na naknadu štete za određeni let, informacija koju dostavljate čuva se i obrađuje u anonimnom obliku i koristi se jedino u statističke svrhe te u svrhu analize usluga SkyRefunda.

 3. Čuvaćemo kolačiće koji su "stalni" i "na prvoj strani" za rok od godinu dana.

 

 1. Drugi aspekti ličnih podataka

 1. Vi nam dobrovoljno dostavljate svoje lične podatke. Ne postoji zakonska ili ugovorna obaveza da nam dostavite svoje lične podatke i niste obavezni da nam ih dostavite na bilo koji način.

 2. Dostavljanje vaših ličnih podataka je neophodno za zaključivanje ugovora i izvršenje naših usluga u okviru ugovora. To je potrebno za kreiranje korisničkog naloga i podnošenje zahteva na našoj veb stranici.

 3. SkyRefund štiti vaše lične podatke koristeći pouzdane sigurnosne mere i ispunjava primenljive zakonske zahteve.

 4. Ova Politika privatnosti je sastavni deo SkyRefund-ovih Opšti uslovi.

 5. Klijent razume da informacije koje spadaju u pojmove ličnih podataka moraju biti tačno dostavljene SkyRefund-u. Dostava netačnih informacija predstavlja osnov za raskid ugovora od strane SkyRefund-a. Uvek nas možete kontaktirati ako želite da ispravite dostavljene informacije.

 6. Mi u SkyRefund koristimo usluge Google Analytics (vlasništvo kompanije Google Inc). To znači da poseta našem sajtu uzrokuje da Google na vašem računaru sačuva "kolačić" koji sadrži vašu IP adresu, kao i informacije o vašem ponašanju na našem sajtu. Google čuva ove informacije na jednom od svojih servera u Sjedinjenim Američkim Državama. Pre nego što bude poslata u Sjedinjene Američke Države, IP adresa povezana sa kolačićem je anonimizirana. Kao rezultat toga, informacije sadržane u kolačiću ne mogu se identifikovati kao pripadajuće određenoj osobi. Postoji izuzetne situacije u kojima Google, u skladu sa zakonom, prenosi punu IP adresu bez anonimizacije.

 7. Mi u SkyRefund koristimo informacije prikupljene i analizirane od strane Google-a da pratimo aktivnosti na našem sajtu. Više informacija o načinu na koji mi i Google obrađujemo ove podatke možete pronaći ovde. Ove informacije se ne spajaju sa informacijama drugih korisnika. Ako želite da Google ne prikuplja ove informacije o vama, možete 1) postaviti vaš pregledač na način koji ne deli ove informacije; ili 2) instalirati ovaj dodatak. Međutim, to može ograničiti vašu mogućnost potpunog korišćenja usluga SkyRefund-a.

 8. U skladu sa našim obećanjem da ćemo zaštititi vašu privatnost i u skladu sa našim postojećim praksama zaštite podataka, integrišemo funkciju Google Enhanced Conversions for Web kako bismo poboljšali efikasnost naših reklamnih kampanja, uz istovremeno obezbeđivanje poverljivosti i sigurnosti vaših ličnih podataka. Više detalja možete pronaći ovde.

 9. Koristimo Facebook kolačiće za prilagođavanje prikaza oglasa našim korisnicima. Ovi kolačići nam pomažu da identifikujemo korisnike koji su već upoznati sa našim uslugama i upravljamo načinom na koji se oglasi prikazuju. Ovde možete pregledati Meta politiku privatnosti.

 10. Koristimo Bing kolačiće za prilagođavanje prikaza oglasa za naše korisnike. Ovi kolačići pomažu u identifikaciji korisnika koji već koriste naše usluge i u upravljanju načinom na koji se oglasi prikazuju. Ovde možete pristupiti Microsoftovoj politici privatnosti.

 1. Prava na pristup, korekciju, brisanje, ograničavanje, prigovor, prenošenje koja se tiču Ličnih podataka i pravo na povlačenje saglasnosti

 1. Imate pravo na:

 1. pristup Ličnim podacima;

 2. korekciju Ličnih podataka,

 3. brisanje Ličnih podataka,

 4. ograničavanje Obrade Ličnih podataka,

 5. prigovor na Obradu Ličnih podataka,

 6. prenošenje svojih Ličnih podataka (tj. imate pravo dobiti Lične podatke koje ste nam dostavili u strukturisanom, široko korišćenom i pogodnom za elektronsko čitanje obliku i pravo da te podatke prebacite drugom administratoru a da Vas SkyRefund neće sprečavati),

 7. povlačenje saglasnosti sa Obradom Ličnih podataka.

 1. Ukoliko želite upotrebiti neko od gore navedenih prava kontaktirajte nas na [email protected].

 

 1. Prijave za posao

Lični podaci dostavljeni u procesu konkurisanja za posao u SkyRefundu obrađuju se jedino u svrhu tog konkursa i čuvaju se za period od šest meseci po završetku konkursa u svrhu naknadnog regrutovanja i selekcije kadrova za istu ili sličnu poziciju.

 

 1. Pravo na žalbu

 1. Imate pravo podneti žalbu protiv SkyRefunda ukoliko procenite da su Vaša prava iz ove Politike i Opšte Uredbe o zaštiti podataka o ličnosti bila narušena. Možete kontaktirati sa nama na sledeću elektronsku adresu: [email protected].

 2. U svako vreme imate pravo podneti žalbu nadležnom za zaštitu Ličnih podataka kontrolnom telu.

 3. Kontrolno telo za delatnost SkyRefunda kao administratora Ličnih podataka je Komisija o zaštiti ličnih podataka, adresa: Republika Bugarska, 1592 Sofija, bulevar "Profesor Cvetan Lazarov" br. 2, web-sajt: www.cpdp.bg.