Postoji samo jedanpozitivan aspektu vezi sa kašnjenjem ili otkazivanjem leta

Možete dobiti do 600 evra nadoknade

Uredba (EZ) br. 261/2004 Evropskog parlamenta i Saveta utvrđuje opšta pravila i određuje minimalne standarde novčane naknade štete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcavanja na let, otkazivanja leta, dužeg kašnjenja leta u polasku i smeštaj u nižu klasu od one za koju je kupljena karta.

Uredba se primenjuje na zemlje Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA) koji čini 28 država članica Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litvanija, Letonija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Svedska, Ujedinjeno kraljevstvo) i Gvadelup, Francuska Gvajana, Martinik, ostrvo Reunion, Majot, Sveti Martin, Azorska ostrva, Madeira i Kanarska ostrva te Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Misija privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu, Makedonija, Crna Gora, Norveška, Srbija i Svajcarska.

U slučaju putovanja:

 • iz zemlje ECAA, ili
 • u zemlju ECAA avionom u vlasništvu avio-kompanije koja je registrovana sukladno zakonskim aktima bilo koje zemlje ECAA

i konstatovanja nekog od sledećih problema sa letom u odnosu na vaš let:

 • duže kašnjenje leta,
 • otkazivanje leta,
 • uskraćeno ukrcavanje na let, i/ili
 • smeštaj u nižu klasu,

možete imati pravo na novčanu naknadu štete.

 

Uskraćeno ukrcavanje na let

Ukoliko ste stigli pravovremeno na prijavu na let (check in) sa važećom rezervacijom za let i važećim ispravama, a ukrcavanje na let vam je bilo otkazano, možete imati pravo na naknadu štete u iznosu od:

Iznos

Dužina

250 evra

do 1 500 km

400 evra

letovi u ECAA duži od 1 500 km i svi ostali između 1 500 km i 3 500 km

600 evra

svi ostali letovi (koji nisu među gore navedenim) duži od 3 500 km

Otkazivanje leta

Ukoliko je vaš let bio otkazan i avio-kompanija vas je preusmerila u vaše krajnje odredište sa zakašnjenjem ili svoje putovanje uopšte niste završili, vama se duguje naknada štete u iznosu od:

Kašnjenje manje od 2 sata

Kašnjenje između 2 i 3 sata

Dužina

125 evra

250 evra

do 1 500 km

200 evra

200 evra

letovi u ECAA duži od 1 500 km i svi ostali između 1 500 km i 3 500 km

300 evra

300 evra

svi ostali letovi (koji nisu među gore navedenim) duži od 3 500 km

Kašnjenje između 3 i 4 sata

Kašnjenje više od 4 sata/Nije stigao

Dužina

250 evra

250 evra

do 1 500 km

400 evra

400 evra

letovi u ECAA duži od 1 500 km i svi ostali između 1 500 km i 3 500 km

300 evra

600 evra

svi ostali letovi (koji nisu među gore navedenim) duži od 3 500 km

Ukoliko vas je avio-kompanija obavestila o otkazivanju leta:

 • Najmanje 14 dana pre vremena polaska po redu letenja;
 • U roku od 14 do 7 dana pre vremena polaska po redu letenja i ponudila vam je preusmeravanje puta koje vam omogućava da otputujete najviše 2 sata pre vremena polaska po redu letenja i da stignete u krajnje odredište unutar 4 sata posle vremena dolaska po redu letenja;
 • U roku od 7 dana pre vremena polaska po redu letenja i ponudila vam je preusmeravanje puta koje vam omogućava da otputujete najviše sat vremena pre polaska po redu letenja i da stignete u krajnje odredište unutar 2 sata posle vremena dolaska po redu letenja,

avio-kompanija vam neće biti dužna isplatiti naknadu štete.

Ukoliko avio-kompanija može dokazati da je do otkazivanja leta došlo zbog vanrednih okolnosti, ona neće biti dužna isplatiti naknadu štete oštećenim putnicima. Vanredne okolnosti obuhvataju nevreme (meteorološki uslovi onemogućavaju odgovarajući let), štrajkove, političku nestabilnost, terorističke činove, bezbednosne rizike i sl.

 

Kašnjenje leta

U slučaju dolaska u krajnje odredište sa zakašnjenjem više od 3 sata, ukoliko do kašnjenja nije došlo zbog vanrednih okolnosti, vi imate pravo na:

Kašnjenje između 3 i 4 sata

Kašnjenje više od 4 sata

Dužina

250 evra

250 evra

do 1 500 km

400 evra

400 evra

letovi u ECAA duži od 1 500 km i svi ostali između 1 500 km i 3 500 km

300 evra

600 evra

svi ostali letovi (koji nisu među gore navedenim) duži od 3 500 km

U slučaju otkazivanja leta, kašnjenja leta ili uskraćenog ukrcavanja na let možete imati dodatno pravo na:

 1. Vraćanje troškova u visini cene karte / Povratan let u tačku polazišta
 • Vraćanje troškova u visini pune cene karte po kojoj je ona kupljena i, u slučaju da imate planirane povezujuće letove, povratan let do prve tačke polazišta kada je to najranije moguće;
 • Preusmeravanje puta, prema sličnim uslovima prevoza, do vašeg krajnjeg odredišta prvom mogućom prilikom; ili
 • Preusmeravanje puta, prema sličnim uslovima prevoza, do vašeg krajnjeg odredišta kasnijeg datuma, zavisno od dostupnosti slobodnih mesta.
 1. Pomoć (pravo na zbrinjavanje)
 • obroci i osvežavajuća pića;
 • hotelski smeštaj (kada je to potrebno) i prevoz od aerodroma do mesta smeštaja;
 • dva besplatna telefonska poziva ili dve telefaks poruke ili elektronske poruke.

 

Smeštaj u nižu klasu

Ukoliko su vas smestili u nižu klasu od one za koju ste kupili kartu, imaćete pravo na naknadu štete u visini procenta iznosa karte u zavisnosti od dužine leta:

 1. 30% cene karte – za sve letove dužine do 1 500 km;
 2. 50% cene karte – za sve letove u ECAA dužine više od 1 500 km (izuzev letova između ECAA i prekomorskih departmana Francuske) i svi ostali letovi između 1 500 km i 3 500 km;
 3. 75% cene karte – za sve ostale letove više od 3 500 km.

Vraćanje troškova u visini procenta iznosa karte možete trežiti samo za let tokom kojeg su vas smestili u nižu klasu (ne za celo putovanje u slučajevima kada ste imali planirane povezujuće letove).

 

Propustiti povezujući let

Ukoliko zbog kašnjenja propustite povezujući let i stignete u krajnje odredište sa zakašnjenjem od više od 3 sata posle dolaska predviđenog redom letenja, imate pravo na naknadu štete.

Valja zabeležiti da se to pravo stiče samo u slučajevima kada su vaši letovi direktno povezani, tj. imaju isti broj rezervacije (booking reference).