singapore airlines aircraft skyrefund

Kompenzacija za kašnjenje leta Singapore Airlines

Šta uraditi u slučaju kašnjenja leta avio-kompanije Singapore Airlines?

Ukoliko ste nedavno doživeli kašnjenje leta avio-kompanije Singapore Airlines, možda imate pravo na kompenzaciju. Sukladno Uredbi (ЕС) 261/2004, u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta koje bi avio-kompanija mogla sprečiti, možete zatražiti do 600 evra kompenzacije. Uredba se primenjuje na sve letove s početnom tačkom u EU-u.

Proverite svoj let

SkyRefund će preduzeti sve potrebne mere kako bi obezbedio vašu kompenzaciju za kašnjenje leta Singapore Airlines. Mi ćemo se pobrinuti za sve birokratske i administrativne poslove kako bismo ostvarili vaše pravo na kompenzaciju. Sarađujemo s iskusnim advokatima i spremni smo ostvariti vaša prava i u sudu ukoliko je to potrebno.

Nudimo vam jednostavan način zatražiti svoju kompenzaciju za kašnjenje i otkazivanje leta. Naplatićemo vam nadoknadu samo ukoliko se izborimo za vašu kompenzaciju. Bez kompenzacije nema nadoknade!

Kašnjenje ima pozitivnu stranu.

Možete dobiti nadoknadu do 600 evra.

Koliko iznosi kompenzacija koju možete dobiti za kašnjenje leta preko Singapore Airlines?

Iznos kompenzacije koju vam Singapore Airlines duguje određuje se dužinom vašeg leta i trajanjem kašnjenja .

Ukoliko je vaš let kraći od 1 500 kilometara, možete dobiti 250 evra. Ukoliko je vaš let dužine između 1 500 i 3 500 kilometara, kompenzacija se povećava na 400 evra. Na kraju, ukoliko je vaše putovanje preko 3 500 kilometara, možete dobiti do 600 evra.

Tako, pošto su svi evropski aerodromi na preko 3 500 kilometara udaljenosti od najvećeg haba avio-kompanije – Singapura, u slučaju kašnjenja ili otkazivanja letova, putnici imaju pravo na 600 evra kompenzacije.

€ 250 € 400 € 600
Ispod 1.500 km Između 1.500 i 3.500 km Preko 3.500 km

Mogu li dobiti kompenzaciju za svoj let preko avio-kompanije Singapore Airlines?

Kompenzacija za kašnjenje leta Singapore Airlines

Sukladno Uredbi (ЕС) 261, možete imati pravo na kompenzaciju ukoliko vaš let ispunjava sledeće uslove:

 • Poleteli ste sa aerodroma u EU-u.
 • Stigli ste na krajnju destinaciju s preko tri sata kašnjenja.
 • Kašnjenje nije uzrokovano višom silom.

EU regulativa primenjuje se kako na letove koje obavljaju avio-kompanije sa registracijom u EU-u, tako i na sve ostale letove s početnom tačkom u EU-u, bez obzira na registraciju avio-kompanije. Pošto je Singapore Airlines registrovana na međunarodnom nivou, njeni putnici bi imali pravo na kompenzaciju samo ukoliko je njihovo putovanje počelo u EU-u.

Vaše pravo na kompenzaciju zavisi i od više sile. To su događaji čije je sprečavanje izvan mogućnosti avio-kompanije a koji uzrokuju kašnjenja ili otkazivanja letova.


Neki od najčešćih primera više sile su:

 • Loši vremenski uslovi

 • Politički ili društveni nemiri

 • Bezbednosni rizici i pretnje

 • Sudari s pticama

 • Štrajkovi aerodromskog osoblja i kontrole vazdušnog saobraćaja

 • Skriveni proizvodni nedostaci aviona


U ovim slučajevima avio-kompanija ne snosi odgovornost za kašnjenje ili otkazivanje leta, što znači da vam Singapore Airlines ne bi dugovala kompenzaciju.

Ipak, sledeće okolnosti se ne smatraju višom silom i možete imati pravo na kompenzaciju:

 •  Nevreme koje je pogodilo prethodni let

 • Problemi s osobljem avio-kompanije

 • Tehnički kvarovi koji su onemogućili poletanje aviona

 • Uskraćeno ukrcavanje u avion zbog prebukiranog leta

Proverite svoj let

Međutim, možete imati pravo na kompenzaciju i ukoliko vas o otkazivanju obaveste manje od 7 dana pre polaska, a vaš alternativni pet stigne s više od 2 sata kašnjenja.

Važno:

Bez obzira na to da li imate pravo na kompenzaciju ili ne, avio-kompanija vam mora ponuditi alternativni let do vaše krajnje destinacije ili refundiranje cene karte.


Pravo na hranu i napitke u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta avio-kompanije Singapore Airlines

U slučaju problema s letom preko Singapore Airlines, putnici imaju pravo na hranu i napitke tokom svog boravka na aerodromu za što se mora pobrinuti avio-kompanija.

Singapore Airlines mora podmiriti sve vaše troškove čak i u slučaju kašnjenja ili otkazivanja zbog nevremena ili štrajka. Takođe, ona vam mora podmiriti troškove smeštaja i prevoza između hotela i aerodroma.

Važno: čuvajte račune. Njima ćete kasnije dokazati svoje troškove.

 

Kako radimo?

SkyRefund vam nudi brz i jednostavan način zatražiti kompenzaciju za problem s vašim letom.

Nakon što nam dostavite informaciju o svom letu i potpišete obrazac o autorizaciji, mi ćemo kontaktirati Singapore Airlines kako bismo pokrenuli proces ostvarivanja vaših prava.

.

Podnesite zahtev za kompenzaciju

О avio-kompaniji Singapore Airlines

Singapore Airlines je osnovana 1947. godine kao Malezijske avio-linije. Danas, ona je jedna od najvećih i najboljih avio-kompanija u svetu. Ona je takođe među najprometnijim avio-kompanijama pa je 2015. godine bila na 10. mestu po broju servisiranih međunarodnih putnika.

Singapore Airlines obavlja letove do 32 različite zemlje. Ona ima veoma dobre pozicije u jugoistočnoj Aziji i obavlja mnogo letova do Sjedinjenih Država, Australije i Evrope.

 

Rangiranje Singapore Airlines

Singapore Airlines proglašena je Najboljom avio-kompanijom u svetu na Nagradama svetskih avio-kompanija. Pored toga, ona je među avio-kompanijama kojima je Skytrax dodelio 5 zvezdica. Skytrax ocenjuje Singapore Airlines rejtingom od 7/10. Ova ocena bazirana je na uslugama avio-kompanije, zabavnim programima tokom letova i ukupnoj vrednosti za cenu karte.

Kašnjenje ima pozitivnu stranu.

Možete dobiti nadoknadu do 600 evra.