Web sitemize hoş geldiniz. Hizmetlerimizi kullanmayı seçmiş olduğunuzdan sevinç duyarız. Lütfen aramızdaki ilişkileri düzenleyen kurallar ile tanışmak için aşağıda bulunan Genel koşulları okuyun.


I. Tanımlar

"Havayolu" Uçuş sorunundan sorumlu olan havayolunu ifade eder.

"Sözleşme" işbu Genel koşulların kabülü veya Vekaletnamenin imzalanması ile (hangisi daha ileri olursa) Müşteri ve SkyRefund arasındaki sözleşmeyi ifade eder. Şartlar ve Koşulların kabulü şu şekilde yapılır: SkyRefund’un web sitesine (Müşterinin e-posta adresini girerek) kayıt olduktan sonra “Devam Et” i tıklayarak Müşteri, Şartlar ve Koşulları ve Gizlilik Politikasını kabul eder.

"Müşteri" SkyRefund ile Sözleşme yapan kişiyi ifade eder.

"Tazminat" 261/2004 sayılı Tüzük (AT) rejimi dahil, bununla sınırlı olmaksızın hava yolcuları haklarını düzenleyen herhangi bir yasal rejim gereğince Müşteriye ödenecek uçuş sorunu sonucu ödenecek tazminat veya bilet bedelinin iadesi dahil, fakat bununla sınırlama olmaksızın ödenecek tazminatı ifade eder.

"Genel koşullar" SkyRefund şirketinin genel koşullarını ifade eder.

"Kişisel verilerin korunması politikası" Genel koşulların ayrılmaz parçası olan ve burada okuyabileceğiniz SkyRefund Kişisel verilerin korunması politikasını ifade eder.

"Mahkeme işlemleri" SkyRefund avukatları veya SkyRefund şirketinin Sözleşme imzaladığı diğer yasal temsilci, örneğin avukat veya avukat şirketi aracılıyla mahkeme önünde yapılan işlemleri ifade eder.

"Talep edilen miktar" Havayolu önünde Müşteri adından SkyRefund şirketinin talep edeceği miktarı ifade eder.

"Talep" Müşteri adından hareket eden SkyRefund tarafından Havayoluna talep edilen hertürlü Tazminat talebini ifade eder.

"Uçuş sorunu" Müşteriyi etkileyen aşağıdaki sorunları ifade eder: uzun gecikme, uçuş iptali, uçağa kabul edilmeme ve/veya daha alt sınıfa yerleştirme, bunlardan dolayı Müşteri SkyRefund şirketi ile Tazminatını talep etmek için Sözleşme imzalar.

"Talepte bulunma prosedürü" Sözleşmenin imzalanmasında belirtilen Havayolundan Tazminat talep etme ve Müşteri SkyRefund aracılıyla veya Havayolundan direkt tazminat aldığı zaman veya SkyRefund Müşteriyi talebini artık devam etmeyeceğini bildirdiği zaman sona erme prosedürünü ifade eder.

"Vekaletname" Müşterinin Talep ile ilgili olan haklarını gerçekleştirmesi için SkyRefund şirketine verdiği yazılı vekaletnameyi ifade eder. Taraflar, elektronik olarak imzalanan Yetkilendirme Formunun yasal etkisinin, el yazısı bir imzanın yasal etkisine eşdeğer olduğunu açıkça kabul ederler.

"261/2004 sayılı Tüzük (AT)" Tazminat konusunda genel kurallarını tespit eden  ve uçağa kabul edilmeme ve iptal veya uzun gecikme durumunda yolculara yardım sağlanması ve 295/91 sayılı Tüzüğü’nün (AEA) iptalini belirleyen 11 Şubat 2004 tarihli ve 261/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü ifade eder.

"SkyRefund" Bulgaristan Cumhuriyeti Tescil ajansı Ticaret sicilinde 204419250 EIK numarası ile kaydedilen "Sky Refund" OOD şirketini ifade eder.


II. Sözleşme

 1. Sözleşme işbu Genel koşullar hükümleri ve eklerinden ibarettir.
 2. Sözleşmenin imzalanması ile, Müşteri bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu garanti ve beyan eder.
 3. Sözleşme imzalanması ile, Müşteri, yolcu sıfatı ile Havayoluna karşı olan haklarını gerçekleştirecek üçüncü kişiye/kişilere vekalet vermediğini garanti ve beyan eder. Müşteri, onun ve Havayolu arasında uçuş sorunları ile ilgili bekleyen ihtilaf (mahkeme ihtilafı dahil) bulunmadığını garanti eder. Talebe ilişkin her üçüncü kişilere verilen haklar, Sözleşmenin imzalanmamasından önce geri çekilmesi gerekmektedir.
 4. Müşteri, SkyRefund şirketine verdiği tüm bilgi ve belgelerin (diğer yolculara ilişkin bilgiler dahil) doğru ve kapsamlı olduğunu garanti ve beyan eder. SkyRefund, Müşterinin tazminat alma hakkını etkileyen veya Tazminat miktarını sınırlayan yanlış, doğru olmayan ve/veya tam olmayan bilgilerden kaynaklanan herhangi bir sonuçlardan sorumluluk taşımaz.
 5. Müşteri, diğer yolcular hakkında SkyRefund şirketine bilgi verdiyse, onların muvafakati ile olduğunu garanti ve beyan eder.
 6. Müşteri, 14 yaşını doldurmayan ve/veya 14 ve 18 yaşları arasında olan diğer yolcular hakkında SkyRefund şirketine bilgi verdiyse, bunu yapma hakkının olduğunu garanti eder.
 7. Sözleşmenin imzalanması ile Müşteri, iletişim bilgilerinde veya verdiği bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda SkyRefund şirketine bildireceğini garanti eder.
 8. Sözleşmenin imzalanması ile Müşteri, Sorun uçuşu ile ilgili olan Havayolu ile her geçmiş, şimdiki ve gelecek yazışmalar için SkyRefund şirketine bildireceğini garanti ve beyan eder.
 9. Sözleşmenin imzalanmasından sonra, Müşteri Havayolu onunla irtibata geçmeye çalışırsa, üç gün içerisinde SkyRefund şirketine bildirecektir ve bununla ilgili tüm yazışmaları SkyRefund şirketine gönderecektir.
 10. Sözleşmenin imzalanmasından sonra ve Müşteriden tüm gerekli olan belge ve bilgileri aldıktan sonra, SkyRefund şirketi Tazminatı almak için tüm gerekli olan çabaları gösterecek.
 11. Sözleşmenin imzalanmasından sonra, SkyRefund, Müşteri talebini sebep göstermeden reddedebilir, fakat Müşteriye makul zaman içerisinde bunu bildirecek (lütfen, eşlik eden yolcu listesine katılarak imzaladıkları Sözleşme gereğince Müşteriyi bildirme işbu Genel koşulların “Hizmetlerimiz” adlandırılan III bölümündeki 12. maddeye bakınız).
 12. Sözleşmenin imzalanmasından sonra, Müşteri, uçuş sorunu ile ilgili Havayoluyla herhangi bir şekilde bağlanmaya çalışmayacağını garanti eder. Talep prosedürü döneminde, Müşteri kendi adından veya üçüncü kişi aracılıyla Havayolundan Tazminat almaya hakkı yoktur. SkyRefund, Müşterinin tazminat alma hakkını etkileyen veya Tazminat miktarını sınırlayan Müşterinin Havayolu veya üçüncü kişi ile iletişiminden kaynaklanan herhangi bir sonuçlardan sorumluluk taşımaz.
 13. Eğer sözleşmenin imzalanmasından sonra, Müşteri Uçuş sorunu ile ilgili Havayolundan herhangi bir ödeme alırsa, Genel koşullar “Hizmet ve ödeme ücretleri” adlandırılan IV bölümündeki, 7. maddesinde belirtilen sürenin bitmesinden önce SkyRefund şirketine bildirmeli.
 14. Müşteri, kullanıcı sıfatı ile, herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 gün içerisinde sözleşmeden vazgeçebilir, bu durumdan başka Sözleşmeyi hiçbir şekilde tek taraflı feshedemez. Bu durumda, Müşteri tazminat, cezai koşulları veya diğer masrafar ödemek zorunda kalmaz.
 15. Kanunen yasaklanmamış olan herhangi bir hususlarda SkyRefund aşağıdaki durumlarda sorumluluk taşımaz:
  1. SkyRefund yüzünden olmayan zararlar için;
  2. SkyRefund şirketinin yaptığı/yapmadığı işlemlerden doğmayan zararlar için;
  3. SkyRefund için sorumluluk doğduğu zaman öngörülemeyen zararlar için;
  4. SkyRefund şirketinin yaptığı/yapmadığı işlemlerden dolayı, fakat Müşterinin sorumluluk taşıdığı hususlar için;
  5. İyi bir mal sahibi olarak hareket ederek kaçınılabilen zararlar için;
  6. Kayıp kar;
  7. veri kaybolması.
 16. Olağanüstü (fors majör) durumlarda, SkyRefund Müşteri yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmek zorunda kalmaz. Olağanüstü (fors majör) durumları döneminde SkyRefund yükümlülüklerinin yerine getirilmesi durdurulur.
 17. Sözleşme aşağıdaki durumlarda sona erdirilir:
  1. Tazminat Havayolu tarafından SkyRefund şirketine ödendiği zaman ve o, Sözleşmede belirtili olan şekilde Müşteriye havale ettiği zaman.
  2. Tazminat Havayolu tarafından direkt Müşteriye ödendiği zaman ve aynısı anlaşılan ödemeyi SkyRefund şirketine havale ettiği zaman.
  3. SkyRefund, Müşteriye ileride Talebini desteklemeyeceğini bildirdiği zaman.
  4. Müşteri, işbu Genel koşullar “Sözleşme” adlandırılan II bölümünün, 14. maddesindeki haklarını gerçekleştirdiği zaman.
 18. İşbu Sözleşmeye Avrupa Birliği kanunları ve Bulgaristan Cumhuriyeti kanunları uygulanır. Bu Sözleşmeden veya Sözleşmeye ilişkin olarak çıkacak tüm ihtilafların hallinde taraflarca yetkili Bulgaristan mahkemelerine sevk edilmelidir.


III. Hizmetlerimiz

 1. SkyRefund, Havayolundan tazminat alma hakkını kullanmalarında Müşterilerine yardımda bulunur.
 2. SkyRefund, Müşterinin Havayolundan tazminat alabilme imkanlarını değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, Müşteriye SkyRefund web sitesi üzerinden profil (hesap) açma imkanı sağlanır ve bu şekilde Talep prosedürünü başlatabilmek için SkyRefund şirketine vekaletname verebilir.
 3. Talepte bulunması için vekaletname verildiğinde ve gerekli olan tüm belge ve bilgileri aldıktan sonra, SkyRefund Tazminat alma amacı ile Havayolu ile iletişim kuracak.
 4. Müşteri, Tazminat olarak SkyRefund sadece para tazminatı gördüğünü anlar ve Talep karşılığında Tazminat olarak hizmet, seyahat etme voucherleri, havayolu milleri veya para türünde olmayan diğer teklifleri kabul etmeyeceğini bilir. Havayolu tarafından para türünde olmayan teklifler, Tazminatı ödemek istemediği olarak kabul edilecek.
 5. Eğer Havayolu Tazminatı ödemeyi reddederse ve SkyRefund bu reddin asılsız olduğunu kabul ederse, SkyRefund şirketi alternatif uyuşmazlık çözüm organları veya yetkili idari organı tarafından görülmesi için önlemler alacak.
 6. Eğer Havayolu Tazminatı ödemeyi halen reddederse ve SkyRefund bunun yasalara aykırı olduğunu kabul ederse, Havayoluna karşı mahkeme işlemleri başlatabilir. Müşteri mahkeme işlemleri başlatılması hakkında önceden e-posta adresine tebliğ edilecek ve ayrıca yazılı vekaletname imzalanması istenebilir.
 7. Alternatif uyuşmazlık çözüm organlarına, idari organa itiraz dilekçesi verme ve/veya mahkeme işlemleri başlatma bir sınırlama süresi ile sınırlı olabilir. Sınırlama süresinin dolması sonucu meydana gelen zararlar için SkyRefund sorumluluk taşımaz.
 8. Havayolu, SkyRefund şirketine Tazminat öderse, işbu Genel koşullar “Hizmet ve ödeme ücretleri” bölümünde belirtilen şekilde gereksiz gecikme olmaksızın anlaşılan kısmı Müşteriye havale edecek.
 9. SkyRefund, ek yolcu tazminatının anlaşılan kısmını, SkyRefund web sitesi üzerinden hesap açan Müşterinin hesabına yatırır.
 10. Müşteri, SkyRefund şirketinin yasal uzmanlarının bilgi ve deneyimine dayanarak tazminat olarak Havayolundan teklif edilen tazminattan daha büyük miktar isteyebileceğini anlamaktadır. Bu durumda, tatmin edici olmayan teklifi Tazminatı ödemek istemediği anlamına gelir.
 11. Talep prosedürünün hangi aşamasında olursa olsun, SkyRefund talebin gereksiz olduğu sonucuna varırsa, Müşteriye talebi desteklemeyeceğini bildirecek.
 12. Ek yolcu listesine dahil edildikten sonra Sözleşme imzalayan Müşteri, SkyRefund web sitesi üzerinden hesap açan Müşteriye tebligat gönderildiyse, tebliğ edilmiş sayılır.


IV. Hizmet ücreti ve Ödeme

 1. SkyRefund şirketinin iş modeli elde edilen sonuç karşılığında ödeme, yani Havayolu Müşteriye Tazminat öderse, ancak o zaman ödeme yaparsınız.
 2. Havayolu icap edilen tazminatı gönüllü (mahkemeye başvurmadan) ödediği durumda, havayolunun ödediği miktardan %35 ücret alıyoruz (banka transfer ve çeviri ücretleri hariç). Müşteri tarafından istendiği durumda, SkyRefund banka hizmetleri ücretlerinin ne kadar olduğunu bildirir.
 3. Dava açtıktan sonra tazminat ödenirse, mahkeme tarafından belirlenen miktardan veya SkyRefund tarafından yapılmaya teşebbüs edien işlemler sonucu mahkeme dışı sözleşmede belirlenen miktardan %15 dava temsilciliği ücreti (standart ücrete ek olarak) de alıyoruz.
 4. Mahkeme tarafından belirlenen tüm mahkeme süreci giderleri, kanuni faiz dahil, yazılı şekilde başka anlaşma yoksa, SkyRefund şirketine aittir.
 5. Eğer Müşteri, direkt Havayolundan Tazminat alırsa, o Sözleşmede anlaşılan ücreti SkyRefund şirketine ödemek zorunda olacak. Müşteri derhal SkyRefund şirketine yapılan ödemeyi bildirecek ve ödenen tazminat miktarını gösteren banka çıktısı gönderecek. Müşteri, SkyRefund şirketine banka çıktısı teslim etmediği durumda, SkyRefund ücreti talep edilen miktar üzerinden hesaplanacak.
 6. Müşteri, Havayolundan aldığı tazminatı (para veya para türünde olmayan) SkyRefund şirketine Tazminatı aldığı günden itibaren 3 çalışma günü içerisinde bildirmeli. Müşteri Tazminatı aldığı günden itibaren 5 çalışma günü içerisinde anlaşılan ücreti SkyRefund şirketi hesabına yatırmak zorunda kalır ve tüm havale masrafları Müşteriye aittir.
 7. Eğer Müşteri Tazminatını hizmet şeklinde alırsa, örneğin seyahat etme voucherleri, havayolu milleri veya havayolundan teklif edilen diğer her türlü para türünde olmayan hizmet, o SkyRefund şirketinin hesabına ödemesi gereken ücreti Talep edilen miktarın %35 yatırmak zorunda olacak ve havale masrafları Müşteriye aittir.
 8. Eğer Müşteri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmezse, SkyRefund haklarını usulüne göre arayacak ve Müşteriden bu bağlamda yapılan tüm masrafları talep edecek.
 9. SkyRefund, anlaşılan Tazminat kısmını avro ile banka yoluyle yapacak. Miktarın havalesi ile ilgili tüm masraflar Müşteriye aittir.
 10. Kur farkı nedeniyle miktar farkları ve çeviri masrafları Müşteri tarafından karşılanacak.
 11. Dikkatsizlik veya başka sebepten dolayı Müşteri yanlış veya tam olmayan bilgi verirse ve bu durum elektronik banka havalesini zorlaştırırsa ve böylece SkyRefund anlaşılan Tazminat kısmını tekrar göndermek zorunda kalırsa, Müşteri SkyRefund şirketine, tekrar göndermek için 50 avro ek ücret ödemek zorunda olacak.
 12. Müşteri isteği üzerine, SkyRefund e-posta adresine elektronik fatura gönderebilir.
 13. Bu bölümde olan tüm ücretler KDV dahildir.


V. Sair Hükümler

 1. İşbu Genel koşullardaki herhangi bir hüküm tamamen veya kısmen geçersiz ve uygulanamaz ilan edilirse, bu hüküm uygulanmaz ve Genel koşullardaki diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabirliğini etkilemez.
 2. SkyRefund ve üçüncü kişiler arasında sözleşme ile ilgili/gereğince SkyRefund hizmetlerini kullanan kişilere ilişkin olarak işbu Genel koşullarda önceden belirtilen koşullardan başka, başkaları da uygulanabilir.
 3. SkyRefund, Talep ile ilgili her türlü hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devretmeye hakkına sahip.
 4. SkyRefund kendi takdirine bağlı olarak Genel koşulları güncelleme hakkını saklı tutar, ve bu adrese yayınlayacak. Aksi açıkça belirtilmedikçe, güncellenmiş Şartlar ve Koşullar, SkyRefund’ın web sitesinde yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Müşteri, SkyRefund’ın web sitesini ziyaret ederken Şartlar ve Koşulları izlemeli ve Şartlar ve Koşulların güncellenmiş halini öğrenmelidir.
 5. Genel koşullarda öngörülen haklardan birinin gerçekleştirilmemesi, bu hakkın feragatı olarak kabul edilmemeli ve onun yok olmasına yol açmaz. SkyRefund tarafından hak talebi reddi, geçerli olması için yazılı şekilde olmalı ve SkyRefund şirketinin beyanı ve imzası olmalı.
 6. Burada bulunan SkyRefund Kişisel verilerin korunması politikası, Genel koşulların bir parçasıdır. Sözleşmenin imzalanmasında, Müşterinin orada bulunan koşullar hakkında bilgi verildiği ve gizlilik politikasını kabul ettiği sayılacak.
 7. Burada bulunan SkyRefund çerezleri, Genel koşulların bir parçasıdır. Sözleşmenin imzalanmasında, Müşterinin orada bulunan koşullar hakkında bilgi verildiği ve Çerez politikasını kabul ettiği sayılacak.
 8. Müşteri, ondan veya ek yolcu listesine ekleyen Müşteri tarafından verilen kişisel verilerin (adı, vatandaşlık kimlik numarası, doğum tarihi, milliyet, cinsiyet, adres, ikamet yeri ve ülkesi, pasaport bilgileri, uçuş bilgileri, banka bilgileri ve e-posta gibi) işlenmesini SkyRefun şirketine açık rızası ile vermiş olmakta.
 9. Genel koşulların kabülü ile Müşteri ek yolcu listesine çocuk (14 yaşını doldurmayan ve/veya 18 yaşını doldurmayan) kimlik bilgilerini girdiyse, 18 yaşını doldurmayan çocuğun ebeveyni (vasi/veli) muvafakatını almış olduğunu veya Müşteri o çocuğun ebeveyni (vasi/veli) olduğunu doğrular ve beyan eder.
 10. Çeşitli dil metinlerinde uyuşmazlık halinde İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

 

Genel koşullar, v2, yayınlanan 29.01.2021