Bu uygulama, SkyRefund tarafından uygulanan Kişisel verilerin korunması politikasını içerir. Lütfen, onunla tanışmak için zaman ayırın, çünkü Skyrefund hizmetleri Kişisel veri toplanmasını gerektirir. Tüm durumlarda, SkyRefund sizin Kişisel bilgilerinizi işlerken özel bakım sağlar ve faaliyeti tamamen uygulanan Avrupa ve Ulusal yasalara uyar.

 

 1. Tanımlar

"Kişisel veri" doğrudan veya dolaylı bir şekilde bu bilgilere dayanarak, özellikle ad, identifikasyon numarası, ikamet bilgileri, çevrimiçi tanımlayıcı ve diğerleri ile belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

"Kişisel verilerin korunması politikası" SkyRefund şirketinin Kişisel verilerin korunması politikasını ifade eder.

"Kişisel verilerin işlenmesi" Kişisel verilerin otomatik veya diğer yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, organize edilmesi, muhafaza edilmesi, adapte edilmesi veya değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, kullanılması, aktarılması, yayılması, verilmesi, güncellenmesi veya kombine edilmesi, engellenmesi, silinmesi veya yok edilmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi veya işlemleri ifade eder.

"SkyRefund" Bulgar kanunlarına uygun olarak kurulmuş olan Bulgaristan Cumhuriyeti Tescil ajansı Ticaret sicilinde 204419250 EIK numarası ile kaydedilen “Sky Refund” OOD şirketini ifade eder. SkyRefund, Bulgaristan kişisel verilerin korunması komisyonu’nda 1427938/07042017 numarası ile kaydedilen veri sorumlusudur.

Kişisel verilerin korunması politikasında kullanılan diğer tanımlar, Genel koşullar “Tanımlar” adlandırılan I bölümde bulunmaktadır.

 

 1. Kişisel verilerin İşlenme Amacı

 1. Ad, ulusal kimlik numarası, doğum tarihi, milliyet, cinsiyet, adres, ikamet yeri ve ülkesi, kimlik bilgileri, uçuş bilgileri, banka bilgileri ve e-posta verilerinizin işlenmesi amaçları:

 1. Uçuş sorunu sonucu icap edilen tazminatı, sizin adınızdan talep edip almak;

 2. sizin adınızdan aldığımız paraları size yatırmak;

 3. muhasebe amaçları;

 4. pazarlama;

 5. istatistik, iç organizasyon ve idare, SkyRefund hizmetlerinin iyileştirilmesi.

 1. E-posta, şifre ve kullanıcı profili verilerinizin işlenmesi amaçları, bu profilin kapanmamasını sağlamaktır.

 2. Çerezlerde kaydedilen verilerin işleme amacı, web sitemizi sizin için daha kolay kullanımını sağlamak. Ayrıntılı bilgi için, lütfen Çerez politikamıza bakınız.

 

 1. Kişisel verilerinizin işlenmesi için gerekçeler ve kurallar

 1. Kişisel verilerin işlenmesi sadece Müşterinin rızasından sonra ve zorunlu yasal norm ve şartlar uyarınca yapılabilir.

 2. SkyRefund tarafından Kişisel verilerin işlenmesi aşağıdakilerine tamamen uymaktadır:

 1. 2016/679 sayılı ve 27 Nisan 2016 tarihli Gerçek Kişilerin Kişisel Verilerin İşlenmesine Karşı Korunmasına ve Bu Verilerin Serbest Dolaşımına İlişkin ve 95/46/EC sayılı AB Yönergesini Yürürlükten Kaldıran Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Tüzüğü (AB) (Veri korunmasına ilişkin genel tüzük);

 2. 04.01.2012 Tarihli ve 1 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel verilerin korunması kanunu, tüm değiştirilen ve eklenen hükümleri dahil;

 1. Kişisel Verilerinizin işlenmesi şeffaflık ilkesine uygun olarak yapılır. Bunlar sizin verilerinizdir ve nasıl ve ne amaçla kullanıldığını bilme hakkına sahipsiniz.

 2. SkyRefund, şirket hizmetlerini yerine getirmek ve tazminat talebinde bulunmak için gerekenden daha fazla Kişisel veri toplamaz ve işlemez.

 3. Kişisel Verilerin işlenmesi, verilerin kaybedilmesine, yetkisiz ve izinsiz kullanımına karşı koruma sağlayan uygun teknik ve organizasyonel güvenlik düzeyinde gerçekleşir. Kişisel Verilere erişim, SkyRefund personeli ve tazminat prosedürünün başarıyla tamamlanması için katılımı gereken üçüncü ülkelerle sınırlıdır.

 4. Kişisel Verilerin tam ve yanlış olduğu durumlarda, SkyRefund gerektiğinde yanlış bilgileri düzeltmek veya silmek için gerekli tüm önlemleri alır.

 5. Hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak, SkyRefund, işbu Politikada ve Veri Koruma Genel Tüzüğünde belirtilen standartı karşıladığını her an göstermeye hazırdır.

 6. SkyRefund’un yasal ekibi, işbu Politikaya ve Veri Korumasına ilişkin Genel Tüzüğüne uygunluğuna uymaktan sorumludur.

 

 1. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere gönderilmesi

 1. Müşteri ile olan Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesi için, SkyRefund Kişisel verilerinizi havayollarına, alternatif uyuşmazlık çözüm organları, idari organlar (ulusal kontrol organları dahil), mahkemeler ve çalıştığı diğer kişilere (örneğin avukatlar ve avukatlık firması) gönderebilir. Çerezlerde kaydedilen veri alıcıları hakkında bilgi Çerez politikamızda bulunmaktadır.

 2. Kişisel Verilerin üçüncü ülkelere gönderilmesi gerekiyorsa, onlar bu verileri yalnızca Müşteri ile sözleşme amaçları doğrultusunda işleyebilir ve bunları kendi pazarlama veya diğer amaç ile kullanmaya hakkı yoktur.

 3. Kişisel veriler sadece aşağıdaki durumlarda üçüncü ülkelere gönderilir:

 1. Müşterinin rızası.

 2. Zorunlu yasal norm ve şartlar.

 3. SkyRefund’un haklarını koruma ve Müşteri ile sözleşme ilişkilerinin bütünlüğünü ihlal eden eylemlere karşı harekete geçme ihtiyacı olduğu durumda.

 1. SkyRefund, Kişisel Verilerin saklanması için yüksek düzeyde koruma sağlamak amacıyla IT iş ortaklarının hizmetlerini kullanır.

 

 1. Kişisel verilerin Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olmayan ülkelere aktarılması

 1. Sözleşme hizmetlerinin ifası bunu gerektiriyorsa, “Kişisel verilerin üçüncü ülkelere gönderilmesi” adı verilen IV bölümün, 1. maddesinde belirtilen böyle bir ülkede bulunan kişilerden biri veya daha fazlası ile temasa girip, Kişisel verileriniz Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı’ndan (AEA) olmayan ülkelere aktarılabilir.

 2. AB/AEA’ndan olmayan ülkelerden birinde yeterli koruma seviyesi, Kişisel verilerinizin korunması için yeterli güvenlik tedbirleri hakkında Avrupa komisyonu kararı yoksa, Kişisel verilerin kaybolması, yetkisiz erişim, değiştirme, yayılma veya Kişisel verileri ortaya koyma veya herhangi yasadışı veri işleme riskleri olabilir.

 3. Kişisel Verileri üçüncü bir ülkeye iletirken, SkyRefund sadece ihtiyaç durumunda (tazminat ödemekle yükümlü olan havayolu şirketi böyle bir ülkede kayıtlıysa) ve Müşteri Anlaşmasında belirtildiği gibi Müşterinin razılığına dayanarak hareket eder.

 

 1. Kişisel veri saklama süresi

 1. Kişisel verileriniz, kullanıcı profilinize son giriş yaptığınız tarihten itibaren 5 yıl boyunca saklanacak. Amacımız, SkyRefund hizmetlerini tekrar kullanmaya karar verirseniz, yeni kullanıcı profili oluşturma zorunda kalmamak.

 2. Uçuş için tazminat almaya hakkınız olup olmadığını kontrol etmek için www.skyrefund.com adresini kullanırsanız, sağlanan bilgiler anonim bir şekilde saklanır ve işlenir ve yalnızca istatistiksel amaçlarla ve SkyRefund hizmetinin analizi için kullanılır.

 

 1. Diğer Kişisel Veri Yönleri

 1. Kişisel Verilerinizi gönüllü olarak bize sağlıyorsunuz. Kişisel Verilerinizi bize sağlama yasal veya sözleşmesel bir zorunluluk yoktur ve herhangi bir şekilde bize sağlamak zorunda değilsiniz.

 2. Kişisel Verilerinizi bize sağlamak, bir Anlaşma yapmak ve Anlaşma uyarınca hizmetlerimizi yerine getirmek için esastır. Bir kullanıcı hesabının oluşturulması ve web sitemizde talep gönderilmesi için gereklidir.

 3. SkyRefund, Kişisel Verilerinizi güvenilir güvenlik önlemleri kullanarak korur ve uygulanabilir yasal gereksinimleri yerine getirir.

 4. Bu Gizlilik Politikası, SkyRefund'ın Kullanım Şartları nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 5. Müşteri, Kişisel Veri kavramı altındaki bilgilerin doğru bir şekilde SkyRefund'a sunulması gerektiğini anlamaktadır. Yanlış bilgi sunumu, SkyRefund'ın sözleşmeyi sonlandırma nedenlerinden birini oluşturur. Sunulan bilgileri düzeltmek isterseniz her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 6. SkyRefund, Google Analytics'in (Google Inc.'e ait) hizmetlerini kullanmaktadır. Bu, web sitemizi ziyaret etmenizin Google'ın bilgisayarınızda "çerez" depolamasına neden olduğu anlamına gelir. Bu çerez, IP adresinizi içerir ve web sitemizdeki davranışınızla ilgili bilgileri içerir. Google bu bilgileri ABD'deki sunucularından birinde saklar. ABD'ye gönderilmeden önce çerezle ilişkilendirilen IP adresi anonimleştirilir. Bu nedenle çerezdeki bilgilerin belirli bir kişiye ait olduğu tespit edilemez. Ancak, Google'ın yasalara uygun olarak tam IP adresini anonimleştirmadan iletebileceği olağanüstü durumlar olabilir.

 7. Biz SkyRefund olarak, Google tarafından toplanan ve analiz edilen bilgileri web sitemizdeki faaliyetleri izlemek için kullanıyoruz. Bu verilerin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi almak için buraya göz atabilirsiniz. Bahsi geçen bilgiler, diğer kullanıcılarınkilerle birleştirilmez. Google'ın bu bilgileri sizin hakkınızda toplamamasını tercih ederseniz, 1) tarayıcınızı bu bilgileri paylaşmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz; veya 2) bu eklentiyi kurabilirsiniz. Bununla birlikte, bu işlem SkyRefund'ın hizmetlerini tam olarak kullanmanızı kısıtlayabilir.

 8. Gizliliğinizi koruma taahhüdümüze uygun olarak ve mevcut veri koruma uygulamalarımıza bağlı olarak, kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlayarak reklam kampanyalarımızın etkililiğini artırmak için Google'ın Enhanced Conversions for Web özelliğini entegre ediyoruz. Daha fazla ayrıntıyı burada bulabilirsiniz.

 9. Kullanıcılarımıza reklam gösterimlerini uyarlamak için Facebook çerezlerini kullanıyoruz. Bu çerezler, hizmetlerimizi zaten bilen kullanıcıları belirlememize ve reklamların nasıl sunulduğunu yönetmemize yardımcı olur. Meta'nın gizlilik politikasını buradan inceleyebilirsiniz.

 10. Kullanıcılarımız için reklam görüntülerini özelleştirmek amacıyla Bing çerezlerini kullanıyoruz. Bu çerezler halihazırda hizmetlerimizi kullanan kullanıcıların belirlenmesine ve reklamların nasıl gösterileceğinin yönetilmesine yardımcı olur. Microsoft'un gizlilik politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel verilerin erişilmesi, değiştirilmesi, silinmesi, kullanılmasının engellenmesi, itiraz edilmesi, aktarılması ve rızanın geri çekilmesi

 1. Sahip olduğunuz haklar:

 1. Kişisel verilerinize erişim;

 2. Kişisel verilerinizi değiştirme,

 3. Kişisel verilerinizi silme,

 4. Kişisel verilerinizin işlenmesini engelleme,

 5. Kişisel verilerinizin işlenmesini itiraz etme,

 6. Kişisel verilerinizin aktarılması (yani bize teslim ettiğiniz kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilen şekilde ve SkyRefund tarafından engel olmaksızın başka veri sorumlusuna aktarmak,

 7. Kişisel verilerinizin işlenmesi rızanızın geri çekilmesi.

 1. Yukarıda belirlenen hakların birini kullanmak istiyorsanız, lütfen bize [email protected] adresinden ulaşınız.

 

 1. İş adayları

SkyRefund başvuru sürecinde sunulan kişisel veriler sadece başvuru amaçları için işlenir ve aynı veya benzer bir pozisyon için daha sonra işe alım amacıyla başvuru prosedürünün tamamlanmasından altı aydan daha uzun olmayan bir süre boyunca saklanır.

 

 1. İtiraz dilekçesi hakkı

 1. İşbu Politika ve Veri Koruma Genel Tüzüğü kapsamındaki haklarınızın ihlal edildiğini düşündüğünüz halde, SkyRefund’a şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Bize aşağıdaki e-posta adresinden ulaşabilirsiniz: [email protected].

 2. Her zaman, Kişisel verilerin korunmasından sorumlu olan kontrol organına itiraz dilekçesi verebilirsiniz.

 3. Veri sorumlusu olarak SkyRefund faaliyetleri hakkında kontrol organı Bulgaristan Kişisel verilerin korunması komisyonudur. Komisyonun adresi: Bulgaristan Cumhuriyeti, Sofia şehri 1592, “Prof. Tsvetan Lazarov” cad. No 2, web site: www.cpdp.bg.