Закъснял полет поради извънредни обстоятелства

Според Европейски Регламент №261, ако сте претърпели закъснение от повече от 3 часа, Вие може да имате право на обезщетение за закъснелия Ви полет в размер до €600. Ако сте възпрепятствани от това да осъществите връзката си поради закъснение в предишния си полет, Вие може да получите обезщетение за пропуснат свързващ полет в същия размер. За съжаление обаче, Регламент №261 оставя вратичка, която позволява на авиолиниите да пренебрегват задължението си да изплатят компенсация на пътниците си. Най-често използваното извинение за отказа на обезщетение са „извънредни обстоятелства“.

 

Провери полета ми


Важно е да бъде уточнено кои обстоятелства могат да бъдат тълкувани като извънредни и кои-не, защото наличието на извънредни обстоятелства е това, което може да Ви възпрепятства да получите обезщетение за проблемния си полет.

 

Какво са „извънредни обстоятелства“?

 

Авиолиниите не са винаги отговорни за закъснението или отмяната на полетите си. Определени събития, които авиокомпаниите не биха могли да предотвратят или облекчат,  могат да имат много голямо въздействие върху въздушния трафик и да причинят забавяния.

Поради тази причина е естествено, че при извънредни обстоятелства- снежна буря, например- превозвачите не могат да бъдат държани под отговорност за закъснението на своите пътници и за изплащането на обезщетения.

 

финеър самолер рулира

 

Според Европейски Регламент №261, извънредни обстоятелства са онези, които възпрепятстват навременното изпълнение на определен полет, въпреки че превозвачът е взел всички необходими мерки, за да избегне забавянето или отмяната.

Този правен термин ни позволява да разграничаваме закъсненията и отмените, които са причинени по небрежност на авиолинията от тези, които превозвачът е неспособен да избегне. По този начин, наличието на извънредни обстоятелства обозначава случаите, в които авиокомпанията не е задължена да изплати обезщетение на засегнатите пътници.

Поради тази причина, заявяването на извънредни обстоятелства е любимата вратичка на авиолиниите, когато се опитват да избегнат изплащането на обезщетения.

 


Кои обстоятелства се считат за извънредни?

Извънредните обстоятелства могат да включват:

  • Лоши метеорологични условия (ниска видимост, силни ветрове, снежни бури и др.)
  • Стачки на профсъюзи или на летищния персонал
  • Удари с птица
  • Инструкции от контролната кула
  • Политически и/или граждански размирици

 


Лошо Време

 

Метеорологичните условия могат да имат много отсенки. В зависимост от характеристиките на самолета, едни обстоятелства могат да позволят на определени полети да бъдат изпълнени навременно, но да възпрепятстват други. Страничните ветрове могат да забранят излитането или кацането на един полет,  докато дори чувствително по-силни челни ветрове могат да не окажат влияние на друг.

В допълнение, метеорологичните условия са много чувствителни и могат да варират значително в продължителността на един ден. В рамките на няколко часа дори мекото време може да се превърне в забранително.

 

карго багаж на писта

 

Лошото време е най-често използваната причина за закъснение или отмяна от страна на авиолиниите. Голямото количество променливи прави изключително трудно опровергаването на твърдението на авиокомпаниите, че лошото време е възпрепятствало навременното изпълнение на даден полет.

Поради тези усложнения, е важно пътниците да имат експерт на своя страна, който би могъл да направи задълбочен анализ на метеорологичните условия.

В SkyRefund правим именно това. Ние ще разследваме причините за Вашето закъснение или отмяна. Ако проучването ни покаже, че условията са били подходящи за изпълнението на полета, ние ще се погрижим да защитим правата Ви и да получите обезщетение за закъснението си.

 

 

Верижни закъснения

 

В някои случаи, авиокомпанията може да твърди, че верижни закъснения са довели до проблемния полет. Това може да се случи, когато следващи полети на превозвача са нарушени поради закъснение или отмяна на предишен полет.

Така например, ако един полет кацне със забавяне поради лоши метеорологични условия, следващият полет, който самолетът трябва да изпълни също може да претърпи закъснение.

В такива случаи авиокомпаниите често обосновават забавянията, цитирайки извънредни обстоятелства, въпреки че това съображение не може да бъде отправено към втория полет. Според различни решения на европейски съдилища, извънредните обстоятелства могат да бъдат съображение само когато са повлияли на разглеждания полет.

Поради тази причина верижните закъснения не са валидно оправдание и Вие бихте могли да заявите иск за обезщетение за своето закъснение или отменен полет.

 

Техническите неизправности не се считат за извънредни обстоятелства

Лошото време както и някои други външни причини могат да бъдат считани за извънредни обстоятелства, които авиокомпаниите не биха могли да предотвратят. Някои причини, обаче, са изцяло в техните ръце.

 

турист гледа разписанието

 

Предотвратяването и поправянето на технически неизправности по самолета са изцяло в рамките на задълженията и отговорностите на авиокомпаниите. Затова, ако полетът Ви е закъснял поради повреда и сте пристигнали на крайната си дестинация повече от 3 часа след обявеното време, Вие имате право на обезщетение.

 

Задължение на авиокомпаниите е да не допускат спонтанни стачки на персонала си

 

Според решение от април 2018 г. на Съда на Европейския съюз, авиокомпаниите се задължават да изплатят обезщетение на пътниците си, в случай че предварително необявена стачка на персонала на превозвача доведе до закъснения или отмяна на полетите ѝ.

Причината за това е, че е в отговорностите на ръководството на авиолинията да избегне преструктуриране на компанията, което би могло да доведе до стачка. С други думи, ако решенията на управителното тяло на една авиокомпания доведат до закъснение, превозвачът няма основание да претендира извънредни обстоятелства.

В допълнение, решението на съда е ретроспективно. Това означава, че пътниците на нарушени полети, случили се преди съдебното решение, имат право на обезщетение, въпреки че то не е било в сила в момента на закъснението или отмяната.

 


Всички други стачки не се считат за отговорност на авиолинията.

 

Официално обявените стачки на персонала на авиокомпанията, както и всички летищни стачки продължават да се считат за извънредни обстоятелства.

За съжаление може да бъде много трудно за пътниците да получат информация за причината за дадена стачка. Затова всички искове за обезщетение за закъснение или отмяна трябва да бъдат разгледани индивидуално, за да могат да бъде уточнени причините за нарушението.

 

Провери полета ми

 

Право на грижа при извънредни обстоятелства

 

Според Регламент 261, авиокомпанията трябва да Ви предостави храна и напитки, ако сте претърпели закъснение или отмяна  за целия период до излитането Ви. Можете да се възползвате от съдействието на авиолинията дори когато промяната в плановете е причинена от извънредни обстоятелства.

Авиолинията е задължена да Ви предостави ваучери за храна, но в случай че не го направи, Вие можете самостоятелно да закупите всичко, от което се нуждаете. От превозвача се изисква да Ви възвърне стойността на разноските.

Изключително важно е при такива обстоятелства да запазите бележките от покупките си. Те са единствения начин, по който бихте могли да докажете разхода си.

В случай че получите ваучер от авиолинията, но разноските Ви надхвърлят стойността му, Вие можете да изискате възстановяване на допълнителните Ви разходи.

 


Как да постъпим ако авиолинията заяви извънредни обстоятелства?

 

Това е често срещано. Извънредните обстоятелства са най-лесния начин, по който авиокомпанията може да избегне изплащането на обезщетения. В допълнение, за пътниците може да бъде много трудно да опровергаят цитираните от авиолинията причини за закъснението.

Затова е изключително важно да имате надежден партньор. SkyRefund ще направи експертна оценка на всички обстоятелства около полета Ви и ще отстои правата Ви пред авиолинията.

Необходимо е единствено да попълните данните на полета си, след което ние ще Ви помогнем да получите това, което Ви се полага.