Работим изцяло на принципа на заплащане при постигнат резултат. В тази връзка не плащате авансово, каквито и да е такси, а ние получаваме възнаграждение единствено в случай, че авиокомпанията изплати дължимото обезщетение. Възнаграждението си удържаме от изплатеното от авиокомпанията обезщетение, като разликата превеждаме на клиента. По-долу ще намерите детайли от нашата ценова политика. За повече информация, моля, вижте Глава IV "Възнаграждения за услуги и плащания" в нашите Общи условия.

 

Стандартно възнаграждение

В случай че авиокомпанията плати доброволно дължимото обезщетение (без да се обръщаме към съда), получаваме възнаграждение от 35% (с вкл. ДДС) от изплатената от авиокомпанията сума, например: 

Изплатено обезщетение

250 евро

400 евро

600 евро

Нашето възнаграждение

87,5 евро (вкл. ДДС)

140 евро (вкл. ДДС)

210 евро (вкл. ДДС) 

Възнаграждение за процесуално представителство

В случай, че авиокомпанията не плати доброволно дължимото обезщетение, след подадена жалба към компетентния орган и арбитраж, бихме могли да предявим иск от името на клиента по съдебен ред, за което Ви уведомяваме по имейл.

В случай, че след завеждане на делото, бъде изплатено обезщетението, ние получаваме (в допълнение към стандартното възнаграждение) и възнаграждение за процесуално представителство в размер на 15% (вкл. ДДС) от присъдената от съда сума или сумата, уредена в извънсъдебно споразумение, в резултат от предприетите от нас процесуални действия. Възнаграждението ни за този съдебен етап на спора представлява възнаграждение за усилията и времето, отделени във връзка с изготвяне на цялата документация за съда, събиране на относимите доказателства, възлагане на работата на адвокати от съответната юрисдикция, и представителството  на клиента в съда.

В случай, че не успеем да получим претендираното обезщетение от съда, не ни се дължи възнаграждение, нито направените в рамките на съдебното производство разноски. 

 

Начин на плащане

След като получим компенсацията от авиокомпанията ще се свържем с клиента, за да ни изпрати банковата си сметка, по която да преведем обезщетението след като удържим дължимото ни възнаграждение. Всички преводи се извършват в евро. Работим усилено, за да гарантираме на нашите клиенти конкурентни такси за банковите услуги. Всички разноски по банкови преводи и превалутиране са за сметка на клиента.

 

Ценова политика, v2, публикувана: 29.01.2021