Možda li mogu tražiti nadoknadu zbog kašnjenja ili otkazivanja leta usled štrajka?

Ako vaš let bude otkazan ili kašnjen zbog štrajka, avioprevoznik mora da vam ponudi negu i pomoć, kao i alternativni prevoz do vaše krajnje destinacije. Pored toga, prema Uredbi EU 261/2004, mogli biste imati pravo na nadoknadu

Uredba o nadoknadi za let

Uredba EU 261 uspostavlja zajedničke standarde za vazdušni saobraćaj u Evropskoj uniji. Pokriva sve letove koji polaze iz EU, kao i letove koji stižu na aerodrome EU kada su operisani od strane avioprevoznika sa sedištem u EU.

Osim toga, regulativa nameće obaveze aviokompanijama i definiše prava putnika na negu i pomoć, preusmeravanje i nadoknadu, i u određenim slučajevima, nadoknadu. Pored mnogih drugih smernica, Uredba 261 takođe utvrđuje pravila za traženje nadoknade za kašnjenje leta usled štrajkova.

Prema pravilima EU, imate pravo na nadoknadu ako aviokompanija nije preduzela sve razumne mere da izbegne događaj koji dovodi do:

Dakle, poremećaji letova izazvani prekoračenjem broja putnika, tehničkim problemima ili nedostajućom dokumentacijom za let, na primer, mogu dovesti do nadoknade od 250/400/600 evra, zavisno od udaljenosti/destinacije leta.

 

Međutim, aviokompanije su oslobođene obaveze da plate takvu nadoknadu ako je poremećaj leta uzrokovan 'izvanrednim okolnostima'. Ovaj termin se odnosi na svaki događaj koji nije

  • svojstven svakodnevnim aktivnostima aviokompanije, niti
  • pod kontrolom aviokompanije.

Mogu li putnici tražiti nadoknadu za otkazivanje ili kašnjenje leta uzrokovano štrajkom?

Da bismo odgovorili na ovo pitanje, prvo treba da razjasnimo sledeći termin:

 

Izvanredne okolnosti

Okolnosti koje se smatraju van kontrole aviokompanije uključuju:

 

Napomena da se svi štrajkovi osoblja ne podvode pod termin 'izvanredne okolnosti'. Uredba ne razmatra industrijske akcije u detalje, pa pravo na nadoknadu za kašnjenja usled štrajkova zavisi od specifičnih okolnosti, kao i prethodnih presedana.

Do 2018. godine, svi štrajkovi su se smatrali 'izvanrednim okolnostima'. Međutim, presuda Evropskog suda pravde iz aprila 2018. godine postavila je presedan time što je utvrđeno da 'divlji' štrajk leži u odgovornosti aviokompanije.

 

U preostalom delu ovog članka, istražićemo da li možete tražiti nadoknadu za sledeće štrajkove letova:

 

Let odložen ili otkazan zbog štrajka osoblja aviokompanije

Kao rezultat presude iz aprila 2018. godine, vazduhoplovni putnici mogu tražiti nadoknadu za kašnjenje leta ako štrajk proistekne iz direktnih akcija avioprevoznika.

Šta je 'divlji' štrajk?

Za razliku od štrajkova sindikata, štrajkova vazdušnog saobraćaja ili štrajkova osoblja na aerodromima, industrijske akcije osoblja aviokompanije (kabinetskog osoblja i pilota) koje proizlaze iz odluke avioprevoznika ne čine izvanredne okolnosti. Upravljanje osobljem je svojstveno aktivnostima aviokompanije i leži unutar njene kontrole. Stoga su pogođeni putnici imaju pravo na nadoknadu.

 


Kada mogu tražiti nadoknadu za let usled industrijske akcije?

Ako 'divlji' štrajk osoblja aviokompanije rezultira otkazivanjem ili kašnjenjem vašeg leta dužim od 3 sata, mogli biste imati pravo na nadoknadu za let.

 

Štrajkovi: Nadoknada za letove sa kašnjenjem dužim od 3 sata

Ako stignete do krajnje destinacije sa kašnjenjem dužim od 3 sata usled 'divljeg' štrajka, možete tražiti nadoknadu za kašnjenje leta. Aviokompanija će takođe morati da vam ponudi vaučere za hranu i piće i pomoć (dva besplatna telefonska poziva/e-maila).

 

Nadoknada za letove sa kašnjenjem dužim od 5 sati

Ako kašnjenje leta premašuje 5 sati, imate pravo da odustanete od puta i zatražite povraćaj punog iznosa troška vaše rezervacije. Ako propustite vezani let, takođe možete zahtevati od aviokompanije da pokrije troškove povratnog leta do vaše prvobitne tačke polaska.

 

Nadoknada za letove otkazane usled štrajka

Aviokompanije su obavezne da nadoknade putnicima ako 'divlji' štrajk uzrokuje otkazivanje njihovog leta. Pored ove nadoknade, avioprevoznik treba da ponudi svojim putnicima negu i pomoć. To uključuje obroke i osveženja, 2 besplatna telefonska poziva i čak smeštaj (ako morate čekati preko noći). Aviokompanija će takođe morati da vam ponudi zamenski let čim to bude moguće ili povraćaj punog iznosa vaše karte.

 

Koliku nadoknadu za let mogu tražiti?

Prema Uredbi EU 261, iznos nadoknade zavisi od udaljenosti vašeg leta.

Za letove kraće od 1500 km, nadoknada iznosi 250 evra.

Za letove unutar EU duže od 1500 km i letove izvan EU u rasponu od 1500 do 3500 km, iznos se povećava na 400 evra.

Ako putujete na dugolinijskom letu izvan EU koji prelazi 3500 km, nadoknada se dalje povećava na 600 evra.

Zapamtite da Uredba EU 261 pokriva sve letove koji polaze iz EU, kao i letove koji stižu na aerodrome EU kada su operisani od strane avioprevoznika sa sedištem u EU.

Proverite moj let

 

Napomena da ova nadoknada pripada svakom pojedinačnom putniku. To znači da ako putujete sa porodicom, svaki član porodice će imati pravo na odgovarajući iznos.

 

 

Mogu li tražiti nadoknadu za kašnjenje leta usled štrajka kontrole vazdušnog saobraćaja?

Kontrola vazdušnog saobraćaja je usluga na zemlji odgovorna za sprečavanje sudara aviona i organizaciju toka vazdušnog saobraćaja. Njihove aktivnosti nisu pod kontrolom i odgovornošću aviokompanije. Stoga se štrajkovi kontrole vazdušnog saobraćaja smatraju 'izvanrednim okolnostima'.

Ovo znači da ako industrijska akcija kontrole vazdušnog saobraćaja rezultira kašnjenjem ili otkazivanjem vašeg leta, aviokompanija neće morati da plati nadoknadu za kašnjenje uzrokovanu štrajkom.

 

Mogu li tražiti nadoknadu za kašnjenje leta usled štrajka osoblja zaduženog za prtljag/na aerodromu?

Štrajk osoblja zaduženog za prtljag ili osoblja na aerodromu spada pod 'izuzetne okolnosti' jer nije pod kontrolom aviokompanije. I dalje imate pravo na informacije, negu, preusmeravanje ili povraćaj novca.

 

 

Otkazivanje ili Kašnjenje Leta zbog Štrajka: Koja su moja neprolazna prava?


Pravo na informacije

Ako ste rezervisali svoju kartu direktno kod aviokompanije, trebali biste ih kontaktirati u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta zbog štrajka.

Često štrajkovi osoblja aviokompanija i aerodroma dospevaju u vesti. U takvim slučajevima planirane industrijske akcije, možda ćete primiti obaveštenje od aviokompanije ako štrajk utiče na vaš let. Koristiće kontakt podatke koje ste pružili tokom procesa rezervacije, pa je dobra ideja da ih još jednom proverite pre nego što ih potvrdite. Posebno ako znate za planirane štrajkove oko vremena vašeg polaska.

Alternativno, ako je vaš let rezervisan kao deo aranžmana, turoperator će biti odgovoran za obaveštavanje vas i ponudu povraćaja novca ili zamenskog prevoza.

Da biste smanjili gubitke, štrajkovi koji utiču na osoblje aerodroma/aviokompanije se brzo rešavaju i pregovaraju, pa se potrudite da ostanete informisani.

Napomena da su aviokompanije obavezne da vas obaveste o vašim pravima prema Uredbi 261 u slučaju kašnjenja leta, uključujući kašnjenja izazvana štrajkovima. Dakle, u slučaju dugog kašnjenja, otkazivanja, odbijanja ukrcavanja ili bilo koje druge neugodnosti vezane za probleme sa aviokompanijom/aerodromom, uputite se do šaltera za prijavu i raspitajte se o svojim pravima.

 

Negovanje i pomoć

Ako ste zaglavljeni na aerodromu usled kašnjenja ili otkazivanja leta zbog štrajka, imate pravo na:

  • hranu i piće (aviokompanije obično nude vaučere ili pokrivaju troškove na osnovu priloženih računa);
  • dva besplatna telefonska poziva, e-maila ili faksa/teleksa;
  • smeštaj u slučaju prenoćišta ili otkazivanja, plus troškovi transporta do/od hotela.

Napomena da ovo pravo stupaju na snagu nakon 2/3/4 sata redom za letove kraće od 1500 km/između 1500-3500 km/preko 3500 km.

Ako vam aviokompanija ne ponudi vaučere za obroke i osveženja ili odgovarajući smeštaj (ako trebate prenoćiti na aerodromu), možete to organizovati sami. Samo se pobrinite da sačuvate račune kako biste mogli da prijavite troškove aviokompaniji.

Zapamtite da uvek imate pravo na negu i pomoć u slučaju dugog kašnjenja/otkazivanja, čak i ako je uzrok izvanredne okolnosti.

I ne zaboravite da pravo na negu ne isključuje vašu mogućnost da tražite nadoknadu za let u slučaju 'divljeg' štrajka.

 

Preusmeravanje i povraćaj novca

Ako štrajk izazove otkazivanje, aviokompanije moraju organizovati:

  • alternativni let do iste destinacije pod sličnim uslovima što je pre moguće;

ili

  • alternativni let do iste destinacije pod sličnim uslovima kasnije, po vašoj pogodnosti;

ili

  • povraćaj punog troška karte.

 

Prema Uredbi EU 261, svi putnici imaju pravo na jedno od gorenavedenih u slučaju otkazivanja leta, čak i ako je razlog štrajk koji spada u kategoriju 'izvanrednih okolnosti'.

Vredi napomenuti da ako ste smešteni u višu klasu na ovom zamenskom letu, aviokompanija ne može zahtevati dodatnu uplatu od vas. Alternativno, ako ste premesteni u nižu klasu tarifa, možda imate pravo na delimičan povraćaj troška vaše karte.

 

Nadoknada za letove sa kašnjenjem ili otkazivanjem nakon završetka štrajka

Ako vaš let bude poremećen posledicama štrajka, imate pravo na nadoknadu.

Zamislite da štrajk utiče na nekoliko letova u ponedeljak. Međutim, nakon pregovora, postignut je sporazum i štrajk se završava sa svim letovima obnovljenim u utorak. Ako je vaš datum polaska u utorak i vaš let još uvek bude poremećen, pošto se to događa nakon završetka štrajka, imate pravo na nadoknadu.

Napomena da je to slučaj čak i ako je štrajk smatran 'izvanrednim okolnostima' jer je završen pre datuma vašeg leta i nije direktno uticao na vaš let.

 

 

Još pitanja?

Otkazivanje ili kašnjenje leta zbog štrajka može biti veoma stresno i frustrirajuće. SkyRefund je ovde da vam pomogne da saznate i ostvarite svoja prava.

Ako još uvek niste sigurni da li imate pravo na nadoknadu, možete koristiti naš besplatan kalkulator nadoknade. Samo pratite ove korake:

 

 flight compensation skyrefund